Van afval naar grondstof: 80% minder restaval

Directeur Pascal de Klerk van Saver geeft in de raadszaal een presentatie over afvalinzameling. (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – De circulaire economie is helemaal 'in' en ook de samenleving gaat bewuster om met restafval. Om het milieu te sparen worden afvalstoffen zo veel als mogelijk hergebruikt als nieuwe grondstof. En ook de huishoudens in Woensdrecht kunnen hun steentje bijdragen door het scheiden van afval en de grijze bak daardoor minder vaak buiten te zetten. Donderdagavond was er een discussiebijeenkomst voor inwoners en raadspolitici.

De samenleving produceert nog teveel restafval, dat via de verbrandingsovens wordt vernietigd. Dat kost energie en is slecht voor het milieu. Ook de Rijksoverheid stelt nieuwe richtlijnen op en is in 2013 met de nota 'van afval naar grondstof' gekomen om het afvalscheiden te bevorderen. Gemiddeld levert een inwoner van Woensdrecht momenteel 150 kilo restafval per jaar aan, zo blijkt uit een presentatie van afvaldienst Saver. De bedoeling is, dat in 2020 dit teruggebracht moet zijn naar 100 kilo per jaar met een verdere vermindering tot uiteindelijk 30 kilo in 2030. Dat is zou een uiteindelijke terugdringing van de totale restafvalproductie van 80 procent betekenen.

Gesprekstafels

Na de presentaties van Saver-directeur Pascal de Klerk en wethouder Henk Kielman gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek aan diverse tafels, waarin gediscussieerd werd over welke mogelijkheden er zo zijn om de afvalstroom verder te beperken en hoe de bruikbare materialen zoveelmogelijk herbenut kunnen worden. En wat er daarbij gedaan kan worden om de kosten voor de afvalverwerking voor de inwoners ook zo laag mogelijk te houden.