Subsidie provincie voor teelt ripgras

(ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE / DEN BOSCH – Grondgebruikers die ripgras telen, komen voortaan in aanmerking voor subsidie van de provincie Noord-Brabant. Dat heeft de provincie vandaag laten weten. Veldonderzoek door de universiteit van Wageningen (WUR) laat zien dat deze doorontwikkelde grassoort niet alleen eiwitrijk is – en dus goed voor de landbouwproductie – maar ook de biodiversiteit bevordert.

Ripgras is rijkbloeiend, trekt insecten aan en neemt veel CO2 op. Bovendien houdt het makkelijk water vast, wat goed is in perioden van droogte. Om die redenen hebben GS besloten deze grassoort aan te wijzen als een extra natuurdoeltype binnen de subsidieregeling voor het Natuurnetwerk Brabant.

Ook buiten Natuurnetwerk

Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘Er zitten zoveel voordelen aan dat we ook grondgebruikers búiten het natuurnetwerk aanmoedigen dit gras te gaan gebruiken. GS stellen hiervoor nog eens € 850.000 euro per jaar beschikbaar’. Dit betekent dat ook goed gemotiveerde aanvragen van particulieren, bedrijven en organisaties welkom zijn, bijvoorbeeld voor het vergroenen van 'versteende' woongebieden of industrieterreinen.

Groen Ontwikkelfonds

Aanvragen van de subsidie kan gedurende drie maanden, vanaf april via de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

• Zie ook de site van het Groenontwikkelfonds Brabant