Raad tast in de buidel voor een nieuwe Os en lapt 10.000 euro

Op de sokkel van de gestolen Os staat nu een tijdelijk exemplaar van beton. Nog vóór carnaval komt er weer een écht kunstwerk van brons te staan, zo heeft de gemeenteraad donderdag besloten. (Tekst: Han Verbeem, foto: Wendy de Koning-Bogers)

OSSENDRECHT / HOOGERHEIDE – Er komt een nieuwe bronzen Os in Ossendrecht, en als het lukt zelfs nog vóór de carnavalsperiode van 2019. De Woensdrechtse gemeenteraad is donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling akkoord gegaan met een voorstel om 10.000 euro uit te trekken voor het nieuwe kunstwerk. Het geld haalt de raad uit het eigen reservepotje en lappen daarmee feitelijk zelf voor het vervangende beeld. Het originele carnavalsbeeld is onlangs door onbekenden van de sokkel gehaald en is sindsdien vermist; vermoedelijk is het door de dieven omgesmolten voor de metaalwaarden. Momenteel staat er op de sokkel een tijdelijk exemplaat van beton, dat is uitgeleend door een tweetal Ossendrechtse ondernemers. De betonnen plaatsvervanger zal uiteindelijk weer naar de eigenaars terugkeren.

De Woensdrechtse gemeenteraad is tijdens behandeling akkoord gegaan met zowel de begroting als de belastingvoorstellen voor 2019: alle raadsfracties stemden vóór financiële plannen die wethouder Henk Kielman begin oktober aan de raad presenteerde. Tijdens de raadsvergadering is een financieringsvoorstel voor een nieuw kunstwerk door nagenoeg alle raadsleden aangenomen; alleen D66 stemde tegen. Woordvoerder Jeroen van der Ha van D66 vond het amendement overbodig, omdat het college al bezig zou zijn met plannen voor een vervangend beeld. Bovendien voelt Van der Ha er weinig voor om dit uit het reservepotje van de raadsleden te halen. Het voorstel van ABZ was aanvankelijk als een motie (raadsopdracht aan het colllege) ingediend maar is uiteindelijk tot een amendement (wijzigingsvoorstel op de begroting) omgevormd.

Promotiebord Aviolanda

Ook heeft de Woensdrechtse raad een ander voorstel aangenomen, om een promotiebord te plaatsen voor het Aviolanda Aerospace-terrein. Dit is donderdagavond ingediend door fractieleiders Manus Bolders (VVD) en Wendy de Koning (PvdA). Het promotiebord zou langs de snelweg of een doorgaande verkeersweg moeten komen, waarbij zowel de deelnemende bedrijven als onderwijsinstellingen vermeld zijn die gevestigd zijn op Aviolanda. Ook hier stemde D66 als enige partij tégen het plan. Ditmaal gaf Van der Ha aan dat zijn fractie weinig vertrouwen heeft in het effect van een dergelijk bord, en zou bovendien een vorm horizonvervuiling zijn.

Rookvrije generatie

Twee andere voorstellen konden niet rekenen op een raadsmeerderheid en gingen al tijdens de beraadslagingen van tafel. Zoals het plan van de PvdA om het roken verder aan banden te leggen en zodoende een 'rookvrije' generatie te laten ontstaan. Raadslid De Koning haalde het voorstel van tafel nadat de andere partijen hun twijfel uitspraken over de praktische uitvoerbaarheid. Een tweede voorstel dat het niet redde, was de ABZ-motie van Reinier Schuurbiers om de noodlijdende streekomroep ZuidWest te ondersteunen. Burgemeester Adriaansen wist de raadsfracties te overtuigen dat een dergelijke motie niet handig is, omdat de stadsbesturen van Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal momenteel al in overleg zijn over ZuidWest.