Politici-in-spé maken kennis met raadspolitiek: ‘Dit is een behoorlijk dikke boterham!’

Foto's: Han Verbeem

HOOGERHEIDE – Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en speciaal voor toekomstige raadsleden organiseerde de gemeente dinsdagavond een kennismakingscursus. De toekomstige dames en heren politici konden alvast kennis maken met de gemeenteraadspolitiek. Na een korte uitleg mochten ze zelf aan de slag gaan in een nagespeelde raadsvergadering. En dat bleek nog lang zo eenvoudig niet. "Dit is een behoorlijk dikke boterham", zo verzucht een deelnemster na afloop. Oftewel: zware kost. Dat er zoveel op je afkomt als raadslid, dát had ze niet verwacht. Toch zit de energie bij iedereen er wel in. Bijna alle geïnteresseerden hebben zich inmiddels aangesloten bij een politieke partij.

De bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis was georganiseerd door raadsgriffier Kees Adriaanse. Al met al hadden tien mensen zich aangemeld voor de oriëntatiecursus. Sommigen zijn al politiek actief, als lid van een partijbestuur of als burgerlid. Maar ervaring met het raadswerk had nog niemand. Wel hebben ze allemaal een innerlijke 'drive' om zich in te zetten voor de samenleving. Juist dat idealisme is nodig om het raadswerk te kunnen doen, benadrukt griffier Adriaanse. Want voor het geld hoef je het niet te doen: een raadslid in Woensdrecht krijgt een wettelijk vastsgestelde vergoeding van zo'n zevenhonderd euro voor het werk dat gemiddeld 17 uur per week in beslag neemt. Na aftrek van allerlei verplichte contributies aan de diverse partijkassen komt ook de belastingdienst nog eens om de hoek kijken. Dan blijft er niet meer over dan een krappe tweehonderd euro per maand. "De krant rondbrengen levert meer op."

'Raadsvoorstel'

Ook een aantal échte politici waren deze avond aanwezig om de cursisten bij te staan. Zoals onder anderen fractievoorzitters Cees Jaspers (PvdA), Richard Musters (D66), Rainer Schuurbiers (ABZ), Ad Pijnen (CDA) en Ludo Bolders (AKT). Burgemeester Steven Adriaansen was voorzitter van een nagespeelde gemeenteraadsvergadering. De deelnemers mochten zich buigen over een gefingeerd raadsvoorstel: een toren van 28 meter hoog voor de wielersport, waaraan het college een startsubsidie van 1,2 miljoen euro wil verlenen. Gelegenheidfracties als Liberaal Groen Zuidwest mochten daarover vragen stellen aan wethouder Jeffrey van Agtmaal. En vragen waren er zeker: het is wel veel geld, hoe zit dat nou met de Europese aanbesteding en welke marktpartijen doen eraan mee. En vooral:  waar komt het geld vandaan? Na een korte schorsing kwam het op stemming aan. Alle fracties verwierpen het plan en daarmee was het voorstel snel van tafel. "Maar we hebben nog een motie", opperde deelneemster. Helaas, zo moest de burgemeester oordelen: als een raadsvoorstel verworpen is dan kunnen er geen moties over worden aangenomen. Zo is nu eenmaal de wet.

Kieslijsten

Na afloop was er nog volop gelegenheid om bij te praten. De meeste deelnemers hebben de smaak te pakken en stellen zich kandidaat. Veel bedenktijd is er ook niet want momenteel stellen veel partijen hun kieslijsten al samen. Een enkeling heeft nog geen keuze voor een partij kunnen maken, en ze werd prompt aangesproken door diverse partijvertegenwoordigers om langs te komen voor een gesprek. Overigens volgen er nog meerdere bijeenkomsten in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart 2018. En wie vragen heeft kan zich altijd bij de griffie melden, benadrukte Adriaanse.