Klimaatbestendigheid begint in de eigen tuin

Langdurige droogte maar ook perioden van zware regenval… het klimaat verandert. (Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – Het klimaat is aan het veranderen en daardoor zien we een toename van extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan vaker hevige regenbuien maar ook aan langere perioden van droogte, zoals we die nu meemaken. Alle overheden wordt gevraagd een zogenaamde ‘klimaatstresstest’ uit te voeren. Maar ook de inwoners zelf kunnen thuis maatregelen nemen tegen weersextremen zoals hevige regenval en droogte. Via de gemeentelijke website is het handboek ‘watervriendelijke tuin’ te downloaden. Denkt u hierbij aan het opvangen van regenwater, het planten van bomen en het beperken van bestrating in de tuin. 

Het Rijk heeft in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld. Dit plan bevat een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat onze dorpen en steden uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Een eerste actie is om een zogenaamde ‘klimaatstresstest’ uit te voeren. Alle overheden dienen deze uiterlijk 2019 uitgevoerd te hebben. "Met een klimaatstresstest breng je alle kwetsbare plekken als gevolg van klimaatverandering in beeld", zo laat wethouder Jeffrey van Agtmaal weten. "Denk hierbij aan problemen die kunnen ontstaan door hevige regenval, maar ook de gevolgen van andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Gemeenten, zo ook Woensdrecht, moeten zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden."

Situatie gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht is al jaren bezig met zowel ondergronds als bovengronds maatregelen te nemen, om de gemeente veilig en gezond te houden. "Hierbij kunt u denken aan het aanleggen van aparte regenwaterriolen -regenwater komt dan niet meer bij het afvalwater terecht-, afvoer naar open water en kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte." Zo zijn er al bergbezinkbassins (betonnen bergingskelders die worden gekoppeld aan het rioleringsstelsel voor extra opslag), wadi’s (een zonk in het landschap die meestal droog staat, maar waar na hevige regenval het regenwater in kan lopen en langzaam weg kan zakken), waterpleinen (waterberging in een verdiept plein waar regenwater naartoe stroomt) en het verminderen van verhard oppervlak gerealiseerd.

Samen aan de slag

Wethouder Van Agtmaal: “Maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. De komende jaren zal de gemeente, samen met haar inwoners en bedrijven, nog verder aan de slag moeten om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat gaat niet alleen over riolering, maar juist ook over de openbare en private ruimten zoals straten, tuinen en daken”.