Extra capaciteit voor aanpak georganiseerde criminaliteit en melding openbare ruimte

De gemeente wil dit jaar meer investeren in de samenwerking met de veiligheidspartners, grondeigenaren en terreinbeheerders. (Foto: Pixabay / Erika Witlieb)

HOOGERHEIDE – Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Uitvoeringsprogramma handhaving 2019’ vastgesteld. Dit jaar wordt er door de gemeente Woensdrecht weer volop gewerkt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit en handhaving van de Opiumwet, zo laat burgemeester Steven Adriaansen weten. Ook heeft de behandeling van klachten en meldingen in de openbare ruimte hoge prioriteit.

“In 2018 heeft Woensdrecht te maken gehad met een toenemend aantal dumpingen van drugsafval, met potentieel grote gevolgen voor het milieu en gezondheid. Des te meer reden om er bovenop te blijven zitten en nog meer te investeren in de samenwerking met onze veiligheidspartners, grondeigenaren en terreinbeheerders”, aldus burgemeester Adriaansen.

Woningen arbeidsmigranten en veiligheid evenementen

Verder zal in 2019 prioriteit worden gegeven aan toezicht op arbeidsmigranten in woonhuizen en de veiligheid bij evenementen. Ook zal het toezicht op asbestverwijdering door particulieren bijzondere aandacht krijgen de komende jaren. In 2024 treedt het landelijke verbod op asbestdaken in werking en het is belangrijk om daar al op te anticiperen. Burgemeester Adriaansen: “Particulieren mogen asbestdaken kleiner dan 35 m2 zelf afvoeren naar de milieustraat. Wanneer het meer vierkante meters betreft, dient een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. In alle gevallen dient er wel contact opgenomen te worden met de gemeente.”