Tijdelijke sluiting ZuidWestHoek College vanwege corona

OSSENDRECHT – De laatste dagen staat de continuïteit van het onderwijs op het ZuidWestHoek College in Ossendrecht onder druk en er is om die reden besloten om de school per direct te sluiten. De sluiting duurt tot en met 6 december. Leerlingen krijgen volledig onderwijs op afstand.

Veel coronabesmettingen

“We kampen met veel besmettingen onder leerlingen en docenten. En ondanks de maatregelen die we hebben genomen om de besmettingen terug te dringen, zoals mondkapjesplicht, een compact-rooster en het verzorgen van onderwijs op afstand, is een tijdelijke sluiting onontkoombaar. Voor ons staan de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van alle leerlingen en onze medewerkers voorop en juist die komen nu in het gedrang. Door de school te sluiten, dragen we zorg voor de continuïteit van het onderwijs aan onze leerlingen, waarborgen we de kwaliteit van de lessen en hebben we nadrukkelijk oog voor de gezondheid van onze leerlingen en onze medewerkers.”

Extra aandacht voor leerlingen

“Wij realiseren ons dat het voor onze leerlingen een vreemde en onzekere periode is, waarin er weinig zicht is op de terugkeer naar een ‘normale’ maatschappij. Vooral op deze leeftijd is sociaal contact erg belangrijk, niet alleen het contact met klasgenoten, maar ook het contact met de school en in het bijzonder met de mentor is dan ook van groot belang. Wij bieden daarom de komende tijd in ons rooster extra ruimte voor een regelmatig contactmoment tussen de leerlingen en hun mentor.”

Op vrijdag 4 december maakt de school de balans op om te bekijken of de school op maandag 7 december weer open kan of dat een verlenging van de sluiting noodzakelijk is.

Bron bericht en foto: ZuidWesthoek College