Scholen LPS woensdag open na bemoeienis ministerie en onderwijsinspectie

REGIO – De basisscholen die onder de Lowys Porquinstichting (LPS) vallen moeten aanstaande woensdag 10 februari toch hun deuren openen. Dat staat in een brief van LPS die vanmiddag onder ouders en personeel is verspreid. Het ministerie van OC&W en de onderwijsinspectie hebben op de opening van de scholen aangedrongen.

Na de aankondiging van het bestuur van onderwijsorganisatie LPS dat zij het niet zag zitten om maandag open te gaan, zijn er gesprekken geweest met het ministerie van OC&W en de onderwijsinspectie. Hoewel die begrip hadden voor de overwegingen, werd er toch op gewezen dat alles op alles moest worden gezet om de deuren van de schoolgebouwen op woensdag 10 februari te openen. 

Maandag en dinsdag geen afstandsonderwijs

De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat maandag 8 en dinsdag 9 februari moeten worden benut om de lessen voor woensdag t/m vrijdag (en de periode na de voorjaarsvakantie) voor te bereiden. Er zal op die twee dagen dan geen afstandsonderwijs worden verzorgd. LPS schrijft verder in de brief dat dit nieuwe besluit nog meer consequenties heeft. Zo moeten ouders er rekening mee houden dat er gewerkt gaat worden met een continurooster en wordt er een plan van aanpak gemaakt aangaande bezetting en ruimtes in het schoolgebouw. 

Storm van reacties

Het besluit van de LPS om de scholen niet te openen omdat ze het niet veilig en praktisch uitvoerbaar vonden (en vinden), leverde een storm van reacties op. Sommige ouders stapten uit onvrede naar de onderwijsinspectie. Ook de wethouders uit de regio uitten hun twijfels over het besluit.