Rabobank vraagt inwoners van Zuidwest-Brabant om ideeën voor het Coöperatief Convenant

WOENSDRECHT – Aanstaande dinsdagavond – 9 februari – gaat Rabobank Zuidwest-Brabant in gesprek met leden, klanten en geïnteresseerden over economische en maatschappelijke uitdagingen die zij zien. Onder het motto “samen kan je meer dan alleen” zullen ze online meepraten en denken. Dit gebeurt landelijk in meerdere Rabo-regio’s. Doel is om een plan voor de toekomst te maken en dit aan te bieden aan het kabinet.

Wie mee wil doen in de dialoog kan dit dinsdagavond online doen tussen 19:00 en 21:00 uur. Wel is het noodzakelijk om aan te melden. Dit kan tot en met maandag via https://rabo.nl/zuidwestnederland/CCvNL. Hier staat ook informatie over de plannen en de aanpak.

We gaan iets bijzonders doen

“Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen bereiken we meer dan alleen. Het afgelopen jaar heeft veel veranderd in onze samenlevering. Wij geloven dat we er sterker uit kunnen komen door saamhorigheid en solidariteit de boventoon te laten voeren. Daarom gaan we iets bijzonders doen. We maken samen een toekomstplan voor Nederland”.

Meningen geven en ideeën aandragen

Deelnemers aan het online event kunnen anoniem hun mening geven en ideeën aandragen. Op basis van deze dialoog wordt bekeken welke ideeën en vraagstukken er leven. Duidelijk wordt welke een breed draagvlak hebben en waarom dat zo is.

De deelnemers aan de dialoogsessie kunnen betrokken blijven bij het totale proces. De informatie zal met hen worden gedeeld.

Real time reageren

Wie zich opgeeft voor de online sessie van dinsdagavond kan het beste via een pc deelnemen. Er kan real time worden gereageerd op stellingen en vragen, onder meer via het toetsenbord. Het is vervolgens ook mogelijk om op elkaar te reageren.

Meer informatie is te vinden op https://rabo.nl/zuidwestnederland/CCvNLRabobank.