Samen tegen armoede: aandacht voor kinderarmoede

De ouderraad en leerlingenraad van basisschool Ste Marie uit Huijbergen zetten ook hun handtekening onder het armoedepact. (Foto's: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – Vanmiddag is de vierde estafette van de strijd tegen armoede van start gegaan. Om drie uur was de estafette-overdracht om in de raadszaal van de gemeente Woensdrecht. Onder het motto ´Samen tegen armoede´ slaan de gemeente Woensdrecht, professionele partijen en vrijwilligersorganisaties de handen inéén om armoede aan te pakken. Dat gebeurde met het plaatsen van een handtekening. "Samen helpen we mensen om ´gewoon mee te doen’ in de samenleving. Iets dat niet altijd vanzelfsprekend is als de financiële situatie rond de lage-inkomensgrens ligt", aldus wethouder Lars van der Beek.

Alle Woensdrechtse basisscholen ondertekenen het pact ‘Samen tegen armoede´. "Een krachtig signaal tegen kinderarmoede in het bijzonder. De komende periode zetten de basisscholen uit de gemeente Woensdrecht zich in om gezamenlijk de schouders te zetten onder de aanpak van (kinder)armoede. Ze delen informatie over regelingen en voorzieningen, ontwikkelen initiatieven om armoede te voorkomen en doen mee aan activiteiten."

Evaluatie derde estafette

Van der Beek gaf een vanmiddag tevens een evaluatie van de estafette van de afgelopen periode met als thema ‘geld en liefdadigheid’. Aanwezig waren daarbij de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen aan de derde estafette: Caritas, de Kredietbank, het Open huis, parochie De Bron (RK Kerk), de Protestantse Kerk, de Rabobank en ziektekostenverzekeraar VGZ. 

Nieuwe estafette van start

Dan is het tijd voor de nieuwe partners om het armoedepact te ondertekenen. "In de vierde estafette ondertekenen alle basisscholen uit de gemeente het armoedepact en geven hiermee een krachtig signaal af in de strijd tegen armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder; iets waar 1 op de 10 kinderen mee te maken heeft." Vanuit basisschool Ste. Marie uit Huijbergen waren ook leerlingen en de leden van de Ouderraad aanwezig.

Samen de schouders eronder

De komende periode zetten alle deelnemende instellingen zich in om vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk de schouders te zetten onder de aanpak van armoede. "De deelnemers van het pact spreken af om actiever informatie met elkaar te delen over het aanbod van voorzieningen en dienstverlening en er samen voor te zorgen dat inwoners en kinderen niet buiten de boot geraken." Zij doen dit in onderlinge samenwerking en door de afstemming te versterken en te verbreden.