RIVM: kunstgrasvelden zijn veilig

Na uitvoerig onderzoek constateert het RIVM dat er veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. (Foto: videostill RIVM)

HOOGERHEIDE – Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) constateert dat het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden met rubbergranulaat, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat de dienst gisteren heeft uitgebracht. In de gemeente Woensdrecht is rubbergranulaat gebruikt op de kunstgrasvelden van RKVV Meto (Hoogerheide), VIVOO (Huijbergen) en WVV67 (Woensdrecht). De rubberkorrels bevatten weliswaar stoffen als zware metalen en PAK's, maar deze zijn dermate goed ingekapseld in het rubber dat ze niet vrijkomen – aldus het RIVM. 

"Op basis van een eerder advies van het RIVM en de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is in Woensdrecht voor gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen", zo meldt de gemeente Woensdrecht. "Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten van Nederland toegepast. Deze korrels voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld."

Alternatieven

Toch blijft het gebruik van granulaat landelijk omstreden en verschillende partijen denken nu na over alternatieven, aldus de gemeentelijke gezondheidsdienst GGD: "Elke ondergrond voor sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert om bij vervanging van een veld, goed na te denken over deze voor- en nadelen en gezondheid daarbij niet te vergeten. De GGD denkt graag mee over een eventuele vervanging van een veld en kan als dat gewenst is, op maat adviseren."

• Inwoners van de gemeente Woensdrecht die vragen hebben, kunnen terecht bij de informatielijn van het RIVM, via telefoon 0800-0480. Nadere informatie is ook te vinden op de websites van het RIVM, www.rivm.nl, en GGD GHOR NL, www.ggdghor.nl.

Download het onderzoeksrapport van de RIVM (publieksversie)