Rabobank Zuidwest-Brabant doet boekje open over initiatieven in maatschappelijk jaarverslagSTEENBERGEN – Naast het gebruikelijke financiële jaarverslag brengt Rabobank ook een maatschappelijk jaarverslag uit. Hierin laat de bank zien dat men bijzonder actief is op andere gebieden dan puur economische. De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zet de bank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat je samen meer bereikt dan alleen.

Al heel wat jaren inmiddels investeert Rabobank een aanzienlijk deel van de gemaakte jaarwinst in de maatschappij. Dit onder de noemer ‘coöperatief dividend’. Dat gebeurt o.a. via het coöperatiefonds en door Rabo ClubSupport. De totale investering in Zuidwest-Brabant vanuit deze activiteiten bedroeg in 2019 niet minder dan 366.708 euro. Daarnaast ondersteunde de bank tal van projecten, waaronder F!tfFabriek, BioVoice, Rabo G-dag, de Grote Prijs Adrie vd Poel en StartToGrow. In het totaal werden vorig jaar 558 verenigingen en stichtingen financieel ondersteund en ook sponsorde de bank fors. Alles bij elkaar werd van de winst een bedrag van bijna zes ton (592.142 euro) gebruikt ter versterking van de leefomgeving in Zuidwest-Brabant.

Diverse projecten voor leden en klanten

Ook realiseerde de bank diverse projecten in het belang van leden en klanten. Deels gebeurde dat landelijk, deels lokaal. Zo introduceerde Rabobank samen met andere banken en maatschappelijke partner één werkwijze voor schuldhulpverlening. De bank nam deel aan alle 62 allianties die zijn gericht op het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Tijdens de ‘Week van het Geld’ hebben Rabomedewerkers 2027 gastlessen gegeven op basisscholen waarbij de jongeren werden geleerd om verstandig om te gaan met geld. Lokaal verzorgde de bank gratis workshops op het gebied van mobiel bankieren en sloot zich aan bij de bijeenkomst comfortabel en veilig wonen in Roosendaal.

Energiebesparing

Ook op het gebied van duurzamer wonen is de bank zeer actief. De ‘huisscan’ is huiseigenaren daarbij behulpzaam. Medewerkers stimuleren klanten om bij het afsluiten van een woningfinanciering ook Energie Besparende Voorzieningen mee te financieren. Ruim het dubbele aantal klanten doet dit t.o.v. het gemiddelde aantal in de rest van de markt (10,7 % ten opzichte van 5%).

Duurzame voeding

Ook op het gebied van duurzamere voeding is Rabobank zeer actief. Daarbij worden voedseloplossingen in de regio versneld en worden horecaondernemers gestimuleerd om te gaan voor minder verspilling en minder CO2 uitstoot. Met de klanten wordt een pad uitgestippeld om op verschillende criteria bij duurzaamheid te verbeteren. En de bank omarmt de duurzaamheidsdoelen in haar bedrijfsvoering.

Kortom de bank is nadrukkelijk bezig met ook maatschappelijk belangrijke doelen, naast de economische. Op de website van de bank – https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant is het maatschappelijk jaarverslag onder de knop ‘Onze Maatschappelijke Impact’ te vinden.