Rabobank Clubkascampagne ondersteunt ook in 2018 verenigingsleven in gemeente Woensdrecht

WOENSDRECHT – Ook in 2018 kunnen alle verenigingen en stichtingen die lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant zich inschrijven voor de Rabobank Clubkascampagne. De bijna 29.000 leden van de bank kunnen vervolgens een stem uitbrengen op de clubs die ze een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zorgt voor een financiële ondersteuning van de betreffende clubs. Rabobank Zuidwest-Brabant stelt hiervoor 150.000 euro beschikbaar.

Verenigingen en stichtingen zijn belangrijk in onze samenleving

Doel van de Clubkas Campagne is om de verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Die kunnen dit vaak heel goed gebruiken om hun doelen en ambities te realiseren. En dat is belangrijk, zo vindt Rabobank, want de coöperatieve bank ziet het verenigingsleven in de gemeente Woensdrecht als de ruggengraat van onze lokale samenleving. Verenigingen en stichtingen hebben een belangrijke verbindende functie tussen inwoners en bedrijven. Rabobank Zuidwest-Brabant levert daar graag een bijdrage aan.

Alleen leden bepalen de verdeling

De bijna 29.000 leden van de bank kunnen stemmen tussen 4 en 16 april 2018. Elk lid krijgt vijf stemmen, die kunnen worden verdeeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Er mogen twee stemmen per deelnemende vereniging worden uitgebracht. Deze hebben overigens zelf – als ze lid zijn van de bank – twee stemmen.

Belangrijk om te weten is dat alleen leden die uiterlijk 1 februari 2018 lid zijn van Rabobank Zuidwest-Brabant mogen stemmen.

Nog niet alle klanten van de bank beseffen dat ze ook kosteloos lid kunnen worden van de bank. Een lidmaatschap heeft voordelen. Naast speciale acties en evenementen voor leden, kan een lid ook invloed uit oefenen op het beleid van de bank en betrokken raken bij de coöperatie. En bij de clubactie kunnen ze hun favoriete vereniging of stichting ondersteunen. Wijs dus ook familieleden, vrienden en kennissen en leden van verenigingen die klant zijn van de bank op deze mogelijkheid.

Aanmelden

Alle verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Zuidwest-Brabant bankieren – en die lid zijn of lid worden en voldoen aan de voorwaarden – kunnen zich aanmelden voor deelname. Zo stellen zij zich als het ware verkiesbaar voor de stemmen van de leden van de bank. Hoe meer stemmen een vereniging of stichting uit de gemeente Woensdrecht ontvangt, des te hoger wordt het te ontvangen bedrag. Aanmelden kan tot 1 februari 2018. Het aanmeldingsformulier is te vinden op rabobank.nl/zwb.

Uitslag

Op donderdagavond 19 april 2018 wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt. Hiervoor organiseert Rabobank Zuidwest-Brabant meerdere informele bijeenkomsten waarvoor de verenigingen en stichtingen die zich voor de clubkascampagne hebben ingeschreven worden uitgenodigd. Voorwaarde voor uitbetaling van de donatie is de aanwezigheid van de betreffende club tijdens de uitreiking, want de donatie dient persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Uiteraard publiceert de bank na deze bijeenkomsten de volledige uitslag van de clubkascampagne op de website. Meer informatie is te vinden op: rabobank.nl/zwb