Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Beeldmateriaal: Natuur & Milieu)

HOOGERHEIDE / BREDA – Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en jij kunt meedoen. Ga naar www.vangdewatermonsters.nl. Met dit onderzoek meten burgerwetenschapers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren zoeken wij 15.000 mensen die mee willen helpen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank. Dit jaar doen ook de Nederlandse Waterschapsbank en zeven waterschappen mee.

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om een meetkit te bestellen en een watertje in jouw buurt te onderzoeken. In Nederland meet de overheid vooral de waterkwaliteit van grote wateren. “Maar de kleine vennetjes, plasjes en slootjes in de buurt, die heel belangrijk zijn in ons watersysteem, vallen hier meestal niet onder. Daarom is de hulp van veel inwoners door heel Nederland nodig. We verzamelen samen met zijn allen informatie over hopelijk duizenden niet-onderzochte wateren. Dit is belangrijk, omdat schoon water de basis is voor allerlei planten en dieren in en rond het water”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters

Met de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water. Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. In een digitaal verhaal ontdekken kinderen de onderwaterwereld. Uiteraard zijn de watermonsters Guppie, Drollentrol, Spoelbaksel en anderen steeds aanwezig. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen.

Komend het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport. Hierin zijn de duizenden gemeten wateren geanalyseerd en 100 locaties samen met wetenschappers van NIOO-KNAW nagemeten.

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk. Roel Nozeman, expert biodiversiteit bij ASN Bank: “Vorig jaar hebben we aangetoond hoe nuttig en leuk dit burgeronderzoek is. Dankzij de deelnemers konden we in kaart brengen hoe de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland is. Helaas zagen we dat veel wateren in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met meer deelnemers hopen we een vollediger beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Dat helpt om samen met de waterschappen in actie te komen.”

Vervuilers

Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. De belangrijkste bronnen van vervuiling die nog kunnen worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten. Mest en riool overstorten hebben direct effect op de nitraatconcentratie, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Met de onderzoeksgegevens kunnen onder meer de waterschappen inzetten op maatregelen om watervervuiling waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

  • Deelname aan het onderzoek is volledig Coronaproof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.