Manus Bolders (VVD) in de run voor Provinciale Staten

VVD-raadslid en fractievoorzitter in de Woensdrechtse raad, Manus Bolders, stelt zich kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. (Tekst: Han Verbeem, foto: KijkopWoensdrecht.nl)

HOOGERHEIDE – De Woensdrechtse VVD-politicus Manus Bolders zet de stap over de gemeentegrenzen. Hij is in de run voor de komende Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Tijdens de Ledenvergaderingen van de VVD-afdelingen Roosendaal en Woensdrecht is hij donderdag 16 augustus voorgedragen als regionale kandiaat voor de provinciale kieslijst van de liberalen. Daarmee maakt het huidige raadslid en zich op voor 'the next level' in de politiek. En de stap van de raadszaal in Hoogerheide naar het provinciehuis is groot; niet alleen letterlijk maar ook in figuurlijke zin. "Westelijker dan Woensdrecht kan je in Brabant niet gaan", merkt hij lachend op. Maar serieus: westelijk Brabant mag wat méér aandacht krijgen in Den Bosch. Daar zal hij zich voor inzetten.

Manus Bolders is al vele jaren een bekend gezicht in de Woensdrechtse gemeenteraadspolitiek en als fractievoorzitter is hij inmiddels een door de wol geverfde politicus. Maar Bolders wil inmiddels méér. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 trad zijn partij opnieuw toe tot het Woensdrechtse college en hij had graag een wethouderspost vervuld. Dat zat er helaas niet in, omdat voor de VVD een deeltijdwethouderschap was weggelegd – en daarvoor wilde Bolders zijn baan niet opgeven. 

Goede kans

Inmiddels zijn er nieuwe verkiezingen in aantocht: op 21 maart 2019 gaan de burgers opnieuw naar de stembus, ditmaal voor zowel de Provinciale Staten van Noord-Brabant als voor het waterschapsbestuur. Momenteel heeft de VVD 10 zetels in het provinciebestuur. Bolders zegt 'een goede kans te maken' op een verkiesbare plaats. Dat zal in de loop van dit najaar blijken. Eérst zal een plaatsingscommissie zich buigen over de voordracht van de kandidaat en uiteindelijk beslissen de Brabantse VVD-leden over de uiteindelijke lijstvolgorde. Wel zegt Bolders binnen zijn achterban 'een intensieve lobby' te voeren om een goede plaats op de voordrachtslijst te bemachtigen.

Economie

Manus Bolders zal zich inzetten voor de belangen van de zuidwesthoek, zo kondigt hij nu al aan. "Economische struktuurversterking is natuurlijk belangrijk", zegt hij. "Aviolanda is nu 'booming' en die kansen moeten volop benut worden." Woensdrecht en de Brabantse Wal liggen op een kruispunt van internationale handelslijnen: de lijn Antwerpen-Rotterdam als noord-zuidlijn en de Brabantse stedenrij richting Zeeland als oost-westlijn. Verder zal Bolders vooral een benaderbare politicus zijn die dicht bij de mensen staat. Dat is hij nu al in Woensdrecht en wil dat ook in de toekomst blijven. "Iedereen kan mijn aanspreken, mailen of bellen. Ik sta gewoon met mijn teefoonnummer op internet", zegt hij.

Combineren

Als Bolders verkozen wordt in de Provinciale Staten, dan zal hij ook moeten nadenken over zijn hudige raadslidmaatschap in Woensdrecht. "Formeel mogen beide functies gecombineerd worden", zegt hij. "Maar het moet natuurlijk wél werkbaar zijn." Maar zover is het nog niet. Eérst moet hij zijn plaats op de kieslijst zien te verwerven en daarna volgt nog de verkiezingscampagne. Hij verwacht een verkiezingswinst, mede door het Klaas-Dijkhof effect dat mogelijk extra stemmen oplevert in Dijkhof's woonplaats Breda en in overig (westelijk) Brabant.