Inwoners geven gemeente een acht-min voor leefbaarheid

HOOGERHEIDE – De inwoners van de gemeente Woensdrecht beoordelen de leefbaarheid van hun woonplaats met een ruime voldoende; een raporcijfer van een 8-min. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Voor de enquete zijn 2166 woonadressen aangeschreven, waarvan 660 formulieren zijn ingevuld. Het resultaat: een waardering van gemiddeld 7,7. Dat is een puntje hoger dan een eerder onderzoek uit 2013 (destijds 7,6). Woensdrecht, Huijbergen en Putte scoren het hoogst met een 7,8 – Putte en Hoogerheide doen het ietsjes minder met een 7,4. Het woongenot krijgt veelal een plus, terwijl ondervraagden een achteruitgang zien bij verkeersoverlast en vervuiling.

Het onderzoek is dit voorjaar gehouden in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen. Een dergelijke bevraging werd al eerder uitgevoerd door de woningcorporatie Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier in 2011 en 2013. Dit keer waren de vier gemeenten voor het eerst opdrachtgever voor dit onderzoek. Om de leefbaarheid te meten is gebruik gemaakt van een vragenlijst die inging op diverse thema’s die invloed hebben op de leefbaarheidsbeleving: fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, overlast en veiligheid. In de gemeente Woensdrecht zijn enquêtes uitgezet die zowel schriftelijk als online ingevuld kon worden.

Nieuwe inzichten

"Hoewel sommige uitkomsten niet geheel verrassend zijn, geeft het gehele rapport toch weer nieuwe inzichten", zo reageert wethouder Van Agtmaal op de uitkomsten van het onderzoek. "De gemiddelde score van 7,7 voor de leefbaarheid stemt mij positief. De onderwerpen waarop achteruitgang wordt gevoeld, vervuiling en verkeersoverlast, behoeven extra aandacht. Hier ligt een taak voor de gemeente maar ook voor andere partners waar we mee samenwerken en voor een deel ook bij de inwoners zelf. Leefbaarheid is iets waar iedereen een steentje aan bij dient te dragen.”

Algehele ontwikkelingen

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling is bewoners gevraagd voor diverse aspecten aan te geven of de kern vooruit of achteruit is gegaan. Een verbetering wordt gezien in de omgang tussen bewoners en de betrokkenheid bij de kern. Ook de woonomgeving en de woningen worden positiever beoordeeld. Relatief veel inwoners geven aan dat zij een achteruitgang ervaren voor wat betreft vervuiling en verkeersoverlast.

Woensdrecht: 7,8

In de kern Woensdrecht vindt men het aanbod van groenvoorzieningen verbeterd sinds de vorige meting in 2013. Sommige aspecten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving worden wel beneden het gemeentelijke gemiddelde beoordeeld. Het gaat hier vooral om de aanwezigheid en bereikbaarheid van algemene voorzieningen.

Hoogerheide: 7,4

Voor het aanbod en de bereikbaarheid van scholen, winkels, openbaar vervoer, sportvoorzieningen, medische voorzieningen en zorgvoorzieningen wordt een bovengemiddeld cijfer gegeven. Ook is de gevoelde veiligheid in de avonduren hoger dan in 2013.

Huijbergen: 7,8

Opvallend is dat inwoners van Huijbergen zich bovengemiddeld thuis voelen in hun dorp. Er wordt ook hoog gescoord op het aanbod en de bereikbaarheid van het dorpshuis, medische voorzieningen en sportvoorzieningen. Voor sommige aspecten uit de fysieke woonomgeving wordt er beneden gemiddeld gescoord. Het gaat hier om het aanbod van winkels, het openbaar vervoer en (de bereikbaarheid van) zorgvoorzieningen. De woonomgeving en de eigen betrokkenheid zijn volgens de inwoners gedaald sinds 2013.

Ossendrecht: 7,8

De meeste scores op leefbaarheidsaspecten zijn te vergelijken met de die van de gemeente als geheel. Het aanbod van zorgvoorzieningen wordt wel bovengemiddeld beoordeeld. Ten opzichte van 2013 vindt men dit aanbod echter wel achteruit gegaan. Verder is ten opzichte van 2013 de prijs-kwaliteitverhouding van woningen verbeterd volgens de respondenten.

Putte: 7,4

Het aanbod en de bereikbaarheid van winkels, openbaar vervoer en de bereikbaarheid van medische en zorgvoorzieningen scoort hier bovengemiddeld. Beneden het gemeentelijk gemiddelde scoort de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen, de woningkwaliteit, het aanbod van scholen, het thuisgevoel en het veiligheidsgevoel in de buurt. Ten opzichte van 2013 vindt men het aanbod van openbaar vervoer verbeterd.