Groen licht voor drie dorpsverbeteringsplannen Ossendrecht

Het Dorpsplatform wil meer magnolia's in Ossendrecht. Het college is akkoord met een subsidie van zesduizend euro om van Ossendrecht een magnoliadorp te maken. (Foto: Pixabay / Felix Mittermeijer)

OSSENDRECHT – Het dorpsplatform Ossendrecht heeft voor een drietal initiatieven toestemming en budget gevraagd aan de gemeente Woensdrecht. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voorstel om de speeltuin aan de Peeberg te verplaatsen, het laten aanleggen van kunstgras op het trapveld in de speeltuin aan de Molenstraat en het planten van magnolia’s op verschillende plaatsen in Ossendrecht. Hiervoor wordt 26.034 euro uit het overschot van de zogeheten IDOP-omntwikkelingsgelden beschikbaar gesteld. 

Wethouder Van Agtmaal: “Alle drie de plannen zijn door het dorpsplatform zelf aan de inwoners van Ossendrecht voorgelegd tijdens de openbare vergadering op 13 maart 2019. Daar werd positief gereageerd en ook het college van burgemeester en wethouders ziet een duidelijke bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp Ossendrecht”. 

Jeugd in Beweging

Twee van de initiatieven die nu ingediend zijn komen voort uit het project ‘Jeugd in Beweging’. "Met dit project heeft het dorpsplatform Ossendrecht zich eerder al ingezet om meer kinderen buiten in beweging te krijgen", zo laat de gemeente weten. Hierbij zijn enkele speeltuinen in de kern verplaatst en gecentraliseerd. "Naar aanleiding hiervan hebben bewoners van de wijk de Peeberg de wens uitgesproken om daar ook twee speeltuintjes te centraliseren." De kosten hiervan zijn 5.249 euro. 

Trapveldje Molenstraat

Tevens is gebleken dat het trapveld in de speeltuin aan de Molenstraat zó intensef gebruikt wordt, dat er kuilen ontstaan en er geen gras kan groeien. "Het dorpsplatform wil hier daarom graag kunstgras leggen", aldus de gemeente. "De kosten hiervoor bedragen 14.785 euro. Het derde initiatief is voortgekomen uit de thema-avond over ‘bodemverbetering’, waarbij Peter Blommerde een presentatie hield. "Het idee is toen geopperd om van Ossendrecht een Magnoliadorp te maken. De kosten voor de magnolia’s zijn 6000 euro." 

IDOP

IDOP staat voor 'Integraal Dorpsontwikkelingsplan'. In Ossendrecht zijn hieruit in het verleden diverse projecten gerealiseerd, zoals het herinrichten van het Marie Adolphineplein, de Markt, Hondseind, diverse maatschappelijke projecten en de vernieuwde entree van MFC De Drieschaar. Het IDOP-project is volgens de gemeente weliswaar officieel afgerond, maar er is echter nog geld over in Ossendrecht. "Het dorpsplatform kan dit de komende jaren besteden aan projecten die in lijn zijn met het oorspronkelijke IDOP en de leefbaarheidsagenda." Het uitgeven van het budget dient wel in overleg met de gemeente Woensdrecht gedaan te worden.