Gemeenten overstag in conflict met noodlijdende jeugdzorgverlener

De negen samenwerkende West-Brabantse gemeenten, waaronder Woensdrecht, gaan overstag in het al maanden lopende conflict met de in Breda gevestigde zorgverlener Juzt.  Het contract voor het afnemen van jeugdzorg wordt nog de rest van het jaar voortgezet."Omdat we de zorg voor het kind het belangrijkste vinden", zo laten de gemeenten weten. In 2018 volgt een nieuwe inkoopprocedure en dan moet Juzt orde op zaken hebben gesteld, willen ze mee kunnen doen.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de instelling in financieël zwaar weer verkeerde, na tegenvallende leveringen aan de gemeenten. Sinds 2015 zijn lokale overheden verantwoordlijk voor de inkoop van jeugdzorg. Juzt biedt hulp bij gezinsproblematiek en complexe jeugdproblemen. In 2016 kozen de gemeenten voor een andere verrekeningsmethodiek voor de vergoedingen van de jeugdzorg waardoor Juzt in accute problemen kwam. Een gebrek aan liquide middelen (in gewoon Nederlands: geldtekort) was het resultaat.

Nieuwe inkoopprocedure 2018

De namens de gemeenten voerden wethouders Van der Weegen (Bergen op Zoom) en Van Poppel (Roosendaal) een aantal 'constuctieve en open gesprekken' met de interim-directie van Juzt. Daarmee lijkt nu de strijdbijl begraven. "De gemeenen en Juzt zijn eruit", zo begint de gezamenlijke persverklaring die vanmiddag is uitgebracht. Lyrische bewoordingen die enigzins verhullen waar het wérkelijk om gaat. Want in 2018 kiezen de gemeenten voor een 'nieuwe inkoopprocedure'. En ook Juzt kan meedoen "mits ze aan de voorwaarden voldoet", zo meldt de Roosendaalse jeugdzorgwethouder Van Poppel namens de negen gemeenten. Juzt heeft nu tot december de tijd gekregen om de interne exploitatie op orde te krijgen en -zoals het persbericht omschrift: "zich grondig voor te bereiden op de lange termijn".