Coronadreiging: maximaal 25 aanwezigen per raadsbijeenkomst

(Tekst: Han Verbeem, foto: Google Streetview)

HOOGERHEIDE – Terwijl de meeste instanties momenteel geplande bijeenkomsten opschorten als gevolg van de Coronadreiging, gaat in Woensdrecht deze week een aantal raadsbijeenkomsten toch door. Onder nadrukkelijk voorbehoud, schrijven burgemeester Steven Adriaansen en raadsgriffier Kees Adriaanse aan de raadspartijen: alleen als het aantal aanwezigen de 25 niet overstijgt. Het betreft de opinieraden van dinsdag, woensdag en donderdag en de vergadering van het raadspresidium.

Het besluit is het gevolg van een dwingend advies, dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabants de gemeenten in de regio heeft opgelegd. Daarbij zijn gemeentelijke bijeenkomsten van meer dan 25 personen tot 16 maart verboden. PvdA-fractievoorzitter Wendy de Koning-Bogers heeft laten weten dat haar fractie per definitie niet aanwezig zal zijn, ook als blijkt dat het aantal aanwezigen beneden de 25 blijft. “Ondanks het belang van deze commissie moeten ook semi-overheden en lokale overheden het goede voorbeeld geven door sociale contacten te vermijden”, is het standpunt van de Woensdrechtse PvdA.

Provinciale aanpak Brabant: maximaal 25 personen

Voor wat betreft het doorgaan van bijeenkomsten wordt in de regio veelal aangesloten bij de aanpak van de provincie Noord-Brabant. “Bijeenkomsten met meer dan 25 personen worden tot en met 16 maart geannuleerd. Dit geldt ook voor provinciale bijeenkomsten op externe locaties. Kleinere bijeenkomsten gaan wel door tenzij de Veiligheidsregio hierover een ander besluit neemt”.

Bezoekers en andere aanwezigen

In theorie zouden de opinieraden daarom door kunnen gaan, maar – zo verwachten de burgemeester en griffier: “Vermoedelijk betekent dit dat -gelet op het te verwachten aantal deelnemers, publiek en pers- dit aantal wordt overschreden. In dit geval is het advies de reguliere cyclus van opinieraden op dinsdag, woensdag en donderdag géén doorgang te laten vinden.”

Alternatieve mogelijkheden

De burgemeester en griffier hebben alternatieve mogelijkheden onderzocht, zoals een maximum aantal leden per fractie en het inspreken van belanghebbenden via een telefonische verbinding. “Dit doet wel geweld aan het openbaarheidsprincipe”, stellen ze. Inmiddels hebben zich al 4 sprekers gemeld voor de opinieraad Samenleving en het vermoeden is, dat deze ook andere gasten zullen meenemen naar de publieke tribune. “De opinieraad Samenleving zou alleen doorgang kunnen vinden waneer agendapunten waarvoor insprekers zich hebben gemeld naar een volgende cyclus worden doorgeschoven.”

Minimale bezetting bij besluitenraad

De besluitenraad kan gehouden worden met een minimale bezetting van tien personen, aldus de brief. Afgezien van de voorgestelde beperkingen geldt een thuisblijfadvies voor iedereen die verschijnselen vertoont van verkoudheid of griep: “Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts wordt gevraagd de sociale contacten te beperken.” Politici met deze klachten mogen feitelijk niet aan de vergadering deelnemen, zo benadrukken de burgemeester en raadsgriffier.