Blijvende aandacht voor gezondheid

Gemeente Woensdrecht blijft zich onverminderd inzetten voor de gezondheid van inwoners en het tegengaan van overmatig alcoholgebruik. De coronacrisis heeft weliswaar invloed gehad op het aantal activiteiten dat in 2020 heeft plaatsgevonden maar door te zoeken naar alternatieven wordt geprobeerd om de inzet toch zoveel mogelijk te continueren. Het college evalueerde deze week de uitgevoerde activiteiten van de afgelopen periode en stelde de plannen vast voor komend jaar. Die richten zich op preventie, bewustwording en daadwerkelijke vermindering van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid. Specifiek voor alcohol wordt ingestoken op bewustwording en het realiseren van normconform gedrag, o.a. door naleving van de regels.

Evaluatie

Covid-19 heeft invloed gehad op de beschikbare capaciteit en het aantal activiteiten dat doorgang kon vinden in 2020. Desondanks zijn er wel resultaten geboekt. Uit evaluatie van de alcoholactiviteiten 2019 en de activiteiten volksgezondheid tot 1 september 2020 blijkt dat ze hebben bijgedragen aan bewustwording onder jongeren, hun ouders en horecaondernemers en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

De actieplannen voor komend jaar borduren daarom voort op de inzet van de afgelopen jaren. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek hierover: “Er is een ‘lange adem’ nodig om daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen. Maar we zien effect dus gaan we door op de ingeslagen weg. Daarbij spelen we in op ontwikkelingen, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan in de voorlichting over lachgas.”

Beleid

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van volksgezondheid en alcoholpreventie. De gezondheid van inwoners staat hoog op de agenda in Woensdrecht. Het beleid is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, vitaliteit en psychische gezondheid en specifiek op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar. De beleids- en uitvoeringsplannen op het gebied van volksgezondheid en alcohol zijn Brabantse Wal-breed van opzet. De aanpak, situatie en activiteiten kunnen per gemeente verschillen. Een mooi voorbeeld hiervan is de voorlichting over alcohol die in Woensdrecht heeft plaatsgevonden op verzoek van jongeren zelf omdat zij zich zorgen maakten over het
alcoholgebruik van vrienden.