Deelnemers ‘Samen Groeien’ zien het belang van goede samenwerking in deze regio

ONZE REGIO – Dinsdagavond namen een honderdtal deelnemers deel aan de online bijeenkomst ‘Samen Groeien’ die werd georganiseerd door Samen Stadje Sterker, Rabobank Zuidwest-Brabant, gemeente Bergen op Zoom en gemeente Roosendaal. Hierbij stond de vraag centraal of deze regio er één wil zijn met duurzame economische groei en een nieuwe basis voor dynamiek en vitaliteit? Of juist een regio met minder dynamiek en een meer perifeer karakter waar het prettig wonen en leven is?

Onze regio is in transitie

Tijdens de bijeenkomst werden eerst de trends op het gebied van duurzaamheid, wonen & leefbaarheid, economie, zorg & welzijn en demografie gedeeld. Deze regioscan met een scherpe analyse was in opdracht van Rabobank Zuidwest-Brabant uitgevoerd. Wat valt op? ‘Wij zijn trots op onze regio. Een regio met een gunstige ligging tussen wereldhavens, goede infrastructurele ontsluiting, vruchtbare grond, prachtige natuur en rijke historie. Met een krachtig MKB en een mentaliteit van aanpakken. Tegelijkertijd kent de regio meer dan genoeg uitdagingen, zoals het achterblijven van de woningvoorraad, ontgroening en dubbele vergrijzing’.

Samenwerken

De sprekers deze avond waren Ed Vreman, Ad Verbogt, Jules Coenen, Jan Pelle, Toine Theunis, Patrick van der Velden en René Mol. De urgentie was duidelijk, net als de wil om samen te werken. Een grote meerderheid van de 100 deelnemers, waaronder ondernemers, onderwijs en overheden, lieten dinsdag een duidelijke ambitie voor een kernregio zien, waarbij zij vanuit een gezamenlijke ontwikkelagenda de krachten regionaal willen bundelen.

René Mol, initiatiefnemer van Samen Stadje Sterker, sloot de bijeenkomst af met een enthousiaste, dringende oproep. “We vinden het belangrijk dat de regio tot ontwikkeling komt. Dan hebben we wel de mouwen op te stropen. Laten we in gesprek gaan en dit onderwerp op alle agenda’s krijgen. Laten we de krachten bundelen. Als u mee wilt doen, meld u bij Samen Stadje Sterker. Dan gaan we samen op een professionele manier die agenda voor de regio maken.”

De regioscan is te lezen via www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/regioscan-west-brabant-west/

De online bijeenkomst is terug te kijken via https://youtu.be/Lu9Z28fzML4.

Meer informatie: www.samenstadjesterker.nl.

Foto: De sprekers deze avond waren (van links naar rechts): Toine Theunis, René Mol, Ad Verbogt, Rob van Rossum (host), Jan Pelle, Ed Vreman, Jules Coenen en Patrick van der Velden.