Afronding zichtlijnenproject Brabantse Wal

AFRONDING ZICHTLIJNENPROJECT BRABANTSE WAL

HOOGERHEIDE – Met het planten van de eerste boom van een nieuw Elzenbroekbos in de lus van afrit 30 heeft verantwoordelijk portefeuillehouder Martin Groffen op 10 maart een deelproject ‘van A naar B’ op symbolische wijze afgerond. De zichtlijnen vanaf de snelweg A4/A58 op de Brabantse Wal zijn terug.

De afslag vanaf de snelweg A4/A58 naar de Brabantse Wal moest goed en uitnodigend worden en het zicht op de Brabantse Wal versterken. Dat was het hoofddoel van het project. Verantwoordelijk portefeuillehouder Martin Groffen: “Afrit 30 is een belangrijke entree tot de Brabantse Wal. Met het realiseren van dit project is dit unieke gebied beter zichtbaar geworden vanaf de snelweg. Het draagt eraan bij om de Brabantse Wal nog beter op de kaart te zetten door mensen vanaf de snelweg een ‘groene beleving’ van de Brabantse Wal mee te geven. We hopen dat het mensen bovendien triggert om het gebied in te trekken.”

De beplanting die aanwezig was op het perceel – voornamelijk beuken en eiken – heeft de afgelopen maanden plaats gemaakt voor een nieuwe soort. Op de locatie zal een Elzenbroekbos gaan ontstaan. Een type bos met een open uitstraling, dat beter past bij de moerassige ondergrond en aansluit bij de ecologische hoofdstructuur en het natuurdoeltype moerasbos, zoals deze locatie getypeerd is.

Het waterschap zal zorgdragen dat er meer buffering van water gaat plaatsvinden op deze locatie. Hierbij ontstaat een gecombineerde functie van waterberging en natuur op een unieke locatie op de rand van de Brabantse Wal.

Het gerealiseerde deelproject is één van de zeven deelprojecten van het robuuste project ‘van A naar B’, waarvan de doelstelling is om de Brabantse Wal mooier, herkenbaarder en beter toegankelijk te maken.

Samen met één van de partners in landschappen van Allure, het waterschap Brabantse Delta, is deze locatie omgevormd naar een Elzenbroekbos. Door participatie van lokale aannemers zoals De Viet Bos- en Boombeheer, Hendricks Grondwerk is het gekomen tot realisatie van dit deelproject ‘van A naar B’.