‘Woensdrecht voor veiligheid. Samen tegen criminaliteit!’

De gemeente gaat samen aan de slag met burgers, politie, woningbouwcorporaties, toezichthouders, ondernemers, dorpsplatforms, buurtpreventieteams en andere maatschappelijke organisaties. (Foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht start vanaf vandaag met de campagne 'Woensdrecht voor veiligheid. Samen tegen criminaliteit!'. Met deze campagne wil de gemeente de meldingsbereidheid van burgers vergroten, aldus burgemeester Steven Adriaansen. Het verhogen van meldingsbereidheid is een van de aandachtspunten uit het collegewerkprogramma (2018-2022).

"Meldingsbereidheid verhogen bij de inwoners, waarmee je gemeentelijke informatiepositie wordt verhoogd, is essentieel om meer zicht te krijgen op (on)veiligheid", zo stelt de burgemeester. "Een inzicht dat nodig is om tot een veilig en leefbaar Woensdrecht te komen."

Veiligheidsdomein

“Wij zijn momenteel als gemeente in het veiligheidsdomein goed in positie en schakelen snel met verschillende de partijen. Wij zijn ‘gretig’ om signalen op te halen en de informatie met verschillende partners te veredelen. Maar we zijn van mening dat we nog beter in onze informatie kunnen komen." Om het gemeentelijk aandeel en de doelstelling te bewerkstellingen is deze campagne opgezet, benadrukt burgemeester Adriaansen. "Het doel van deze campagne is het vergroten van inzicht bij de inwoners in onze gemeente op het gebied van veiligheid en leefbaarheid met een focus op (mogelijke) ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid hierover te vergroten."

Communiceren

Met het thema kiest Woensdrecht vooreen eenduidige wijze van communiceren. Onderdelen van de boodschap zijn:

  • Ondermijnende criminaliteit wordt niet geaccepteerd;
  • Maak melding van illegale activiteiten in je omgeving. Blijf er niet mee lopen, maar meld wat je weet, ook al twijfel je;
  • Hennepteelt, drugslabs, malafide bedrijven bederven het ondernemersklimaat;
  • Hennepkwekerijen en druglabs zorgen voor gevaarlijke omstandigheden voor omwonenden;
  • Drugsdumpingen kosten de maatschappij veel geld;
  • Meld signalen die kunnen duiden op criminaliteit, dit kan anoniem via 'Meld misdaad anoniem';

Burgers kunnen meldingen doen:

  • via Verbeter de buurt app (bijvoorbeeld bij eenvoudige meldingen, ideeën en delen vanproblemen);
  • onveiligheidgevoelens of overlastmeldingen delen met het team handhaving van de gemeente Woensdrecht. Zij zijn te bereiken op tel 14 01 64 of servicelijn@woensdrecht.nl;
  • via de politie op nr. 0900-8844 of bij spoed 112 via misdaad anoniem tel. 0800-7000 of een formulier invullen via www.meldmisdaadanoniem.nl

De publiekscampagne zal bestaan uit banners in de 5 kernen, inzet social media, publicatie op de gemeentelijke infopagina en strooimateriaal.