Wendy de Koning-Bogers kandidaat voor waterschap Brabantse Delta

Wendy de Koning-Bogers is kandidaat vanuit de PvdA voor waterschap Brabantse Delta. Zij is nummer drie (lijst 6). (Foto: PvdA Brabant)

OSSENDRECHT – Woensdag 20 maart gaan de inwoners van westelijk Brabant naar de stembus voor een nieuw bestuur van waterschap Brabantse Delta. De PvdA is één van de deelnemende partijen en de kandidatenlijst bestaat uit sociaaldemocraten met een hart voor waterbeheer en duurzaamheid. Wendy de Koning-Bogers (48) uit Ossendrecht heeft als nummer drie een prominente plaats op de kieslijst van de PvdA. Als regionale politica is zij actief in de Woensdrechtse gemeenteraad en sinds 2015 heeft ze zitting in het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta. Ze gaat weer voor een nieuwe ronde bij het waterschap.

Wendy de Koning-Bogers is geboren en getogen in Ossendrecht op de Brabantse Wal; een uniek gebied op de grens van Brabant met Zeeland dat  helaas in de loop der jaren flink is verdroogd. “Door teveel onttrekking van grondwater en een te snelle afvoer van regenwater is hier een groot probleem ontstaan”, zegt ze. Daarom doet ze de oproep: “Wees bewust met water!” Opvang van bijvoorbeeld regenwater in de tuin draagt bij aan goedkoper en duurzaam watergebruik.

Water is van grote waarde

Voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in Noord-Brabant is veilig en gezond water van grote waarde, zo benadrukt ze. “Hiervoor wil ik mij ook de komende jaren sterk voor maken.”  Duurzaamheid en zorg voor de natuur is erg belangrijk voor Wendy. “Fietsen, wandelen en zwemmen doe ik voor de ontspanning in deze mooie omgeving. Als vrijwilliger bij het reparatiecafé in  Ossendrecht verzorg ik de koffie en maak ik een praatje met de bezoekers én onze klussers.”   Veel van de aangeboden spullen krijgen een tweede leven en dat voelt goed. “Weg gooien kan immers altijd nog en dan kan met dit afval weer iets nieuws gemaakt worden.”

Organisatorisch talent

Wendy de Koning-Bogers is zelfstandig ondernemer. Als MediaCoach zorgt ze voor bewustwording rondom mediawijsheid. Ook is ze als media-adviseur verbonden aan het nieuwsplatform KijkopWoensdrecht. Daarnaast is ze actief bij diverse maatschappelijke projecten in en rondom Woensdrecht; zo was zij jarenlang lid van het Dorpsplatform Ossendrecht. Sinds maart 2018 is ze vanuit de PvdA gemeenteraadslid in Woensdrecht. Haar organisatorisch talent benut ze ook voor het waterschap. De afgelopen vier jaar heeft ze zich al ingezet als bestuurder bij het waterschap Brabantse Delta met volle overtuiging ingezet op veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. “Dat wil ik graag voor de komende periode voortzetten en ik zou het geweldig vinden als in elke waterplas pootje baden mogelijk wordt; of zelfs weer gezwommen kan worden.

De keuze voor een goed waterschap

Natuurlijk is beheersing van de waterschapslasten van groot belang en wil de PvdA deze voor de inwoners zo laag mogelijk houden. De PvdA kiest echter met nadruk ook voor veiligheid en zekerheid en daarbij past een gedegen waterbeheer. De waterbouwkundige werken zoals gemalen en waterkeringen moeten goed op orde zijn.

Eerlijke lastenverdeling

Als sociaaldemocratische partij wil de PvdA wel een rechtvaardige en eerlijke verdeling van de lasten, waarbij onder anderen de laagste inkomensgroepen worden ontzien. Ook hanteert de partij het principe ‘de vervuiler betaalt’, wat erop neerkomt dat landbouw en industrie zelf de kosten dragen voor de zuivering van het door hen vervuilde grond- en oppervlaktewater. Tegelijk vindt de PvdA dat innovatief ondernemerschap beloond en gestimuleerd dient te worden. Overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen dienen samen met het waterschap te werken aan kennnisversterking.

Werk aan de winkel

Mede door de veranderende klimaatomstandigheden is er voor het waterschap méér werk aan de winkel. Het takenpakket wordt breder en de organisatie ontwikkelt zich meer en meer tot een ‘klimaatschap’ die uitvoering geeft aan de klimaatdoelstellingen. Zo moeten de waterzuiveringen zo snel als mogelijk energieneutraal zijn. Doordat de weersextremen toenemen, met langere perioden van droogte maar ook intensieve neerslag en stormen, zijn maatregelen nodig om de gevolgen op te vangen. Bijvoorbeeld door de aanleg van wateropvangbekkens. Dat is niet alleen in het buitengebied noodzakelijk maar ook in de woonkernen. Juist in ‘versteende’ wijken met veel bestrating en weinig groen, is het belangrijk om te zorgen voor voldoende waterpartijen zoals vijvers en singels. Zo blijft de buurt koel tijdens warme zomers en wordt hittestress voorkomen.