Jeugdzorgregio West-Brabant West zet extra in op waarborgen veiligheid

De gezamenlijke aanpak van de 9 gemeenten zet in op een viertal aandachtsvelden: preventie, bescherming, herstel van de veilige omgeving en crisisaanpak. (Tekst: KijkopBergenopZoom.nl / Foto: Pixabay)

BRABANTSE WAL – Jaarlijks zijn er in Woensdrecht zo'n 300 echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn; tien procent daarvan valt onder de noemer 'vechtscheiding'. In totaal gaat het in de jeugdzorgregio West-Brabant West om 1.363 echtscheidingssituaties waarbij minderjarigen letterlijk het kind van de rekening dreigen te worden. Voor de samenwerkende gemeenten is dit één van de redenen om meer aandacht te besteden aan veiligheid en daarover een gezamenlijke strategie vast te stellen, aldus de Bergse wethouder Barry Jacobs. Hij is vanuit de 9 colleges voorzitter van deze intergemeentelijke Jeugdzorgregio, die naast Woensdrecht de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Zundert, Etten-Leur en Rucphen omvat.

Ook het Bergse college heeft besloten de regionale veiligheidsstrategie te onderschrijven. Behalve echtscheidingssituaties zijn er ook tal van andere omstandigheden waarbij de veiligheid van kinderen in het geding komt: verwaarlozing, drugsproblematiek en overige instabiele thuissitiaties. "Het doel is om jeugdigen en hun gezinnen eerder, beter en duurzamer te beschermen in onveilige opgroei- en opvoedsitiaties", aldus Jacobs.

Preventie, bescherming, herstel en crisisaanpak

De strategie zet in op verschillende aspecten: het beter en eerder herkennen van signalen die wijzen op problemen. "Het gaat hierbij om preventie en het voorkomen", stelt Jacobs. Daarnaast dienen de kinderen een betere bescherming te krijgen; daar waar onveilige sitiuaties zijn wordt intensief gewerkt aan herstel en het waarborgen van een veilige omgeving en tenslotte: snel anticiperen op crisissituaties. Volgens wethouder Jacobs wordt bij de gezamenlijke aanpak intensief samengewerkt met hulpverleningsorganisaties: Veilig Thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis, gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, de Raad voor de KInderbescherming en Jeugdbescherming.