Waterschap wil onderzoek naar effecten vuurwerk op natuur en water

Bij het onderzoek zou onder meer gekeken moeten worden naar de gevolgen van fijnstof, stikstof en de zogeheten 'zeer zorgwekkende stoffen' (PFOS en PFAS) en zware metalen. (Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE / BREDA – Op initiatief van de PvdA zet waterschap Brabantse Delta zich in voor een landelijk onderzoek naar de gevolgen van vuurwerk voor het oppervlaktewater en de waterzuivering. Zo'n onderzoek dient zich te richten op de effecten van schadelijke stoffen zoals zware metalen. De noodzaak van zo'n onderzoek is actueel nu gemeenten bij een mogelijk particulier vuurwerkverbod overwegen om centrale vuurwerkshows te organiseren in het buitengebied en boven water, zo stellen PvdA'ers Wendy de Koning-Bogers en Han Verbeem. De Koning-Bogers is behalve waterschapsbestuurder ook gemeenteraadslid voor de PvdA in Woensdrecht.

Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 29 januari heeft de PvdA in het waterschap een motie ingediend. Daarin vragen de PvdA'ers om een onderzoek naar de milieuschadelijke effecten van vuurwerk op watersystemen, waterkwaliteit en waterzuiveringen. Daarbij zou onder meer gekeken moeten worden naar de gevolgen van fijnstof, stikstof en de zogeheten 'zeer zorgwekkende stoffen' (PFOS en PFAS) en zware metalen. "Deze metalen worden in siervuurwerk toegepast om mooie kleureffecten te krijgen. Maar ze zijn funest voor de natuur", aldus Verbeem. Het onderzoek zou in samenspraak met kennis- en onderwijsinstellingen uitgevoerd kunnen worden. "Bijvoorbeeld als studie- of afstudeerproject. Zo betrek je enerzijds de jeugd bij het onderwerp én draagt het bij aan kennisontwikkeling." 

Unie van Waterschappen

De motie van de PvdA is ondersteund door de fracties van Natuurterreinen en de Partij voor de Dieren (PvdD) in het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Het voorstel is door het dagelijks bestuur (DB) van Brabantse Delta overgenomen. DB-bestuurder Kees de Jong heeft toegezegd zich bij de Unie van Waterschappen in te zetten voor de effectenstudie.