Stichting Samen Werken decentraliseert: meer werken vanuit de buurt

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie)

BRABANTSE WAL – Stichting Samen Werken gaat reorganiseren. Dat heeft directeur Leon Langenberg zaterdag laten weten. “De stichting wil meer maatwerk bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Komend half jaar wordt bekeken hoe we in de buurt van hun woonplaats aan de slag kunnen bij verenigingen of bedrijven met een sociaal hart.” Aanleiding is de financiële situatie van de stichting en de afloop van het huidige huurcontract van de centrale huisvesting in Bergen op Zoom.

Stichting Samen Werken is in 1991 opgericht en werkt voor de drie Brabantse Wal gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Volgens het motto ‘werk is de beste zorg’ heeft de stichting als doel: sociale activering voor mensen die geen of een onduidelijk arbeidsperspectief hebben. De deelnemers werken nu bij de stichting via een centraal aanbod: bijvoorbeeld het demonteren van computers, fietsreparatie of onderhoud in de wijken.

Financiële situatie

Het bestuur van de stichting heeft vorig jaar besloten om een onderzoek te doen naar de toekomst van het werk van Samen Werken. Directe aanleiding hiervoor was de financiële situatie van de stichting, het feit dat huur van de huidige huisvesting afloopt en de constatering dat alle activiteiten vanuit een centraal punt in Bergen op Zoom georganiseerd worden, waardoor volgens Langenberg de “aansluiting bij het lokale veld gemist wordt.”

Diensten eventueel bij andere partijen

In een recente bestuursvergadering heeft het bestuur geconstateerd dat nu de tijd rijp is voor een doorontwikkeling. “De gemeenten voor wie de stichting werkt, onderschrijven het belang van het werk van de stichting voor de doelgroep en zijn bereid om ook de komende jaren hiervoor middelen beschikbaar te stellen.” Het komend half jaar wordt volgens Langenberg onderzocht hoe de doorontwikkeling vormgegeven kan worden. “Het onderbrengen van de huidige diensten bij andere partijen is daarbij een optie.”

Werken met plezier

Ieder mens is op zijn of haar best als je iets doet waar je plezier in hebt en wat je goed afgaat. “Wij willen onze deelnemers helpen om juist dát naar boven te halen en in te zetten voor een vereniging of bedrijf in de buurt“, stelt Langenberg. “Bij Stichting Samen Werken krijgen mensen in onze samenleving de kans om hun leven (weer) op te bouwen en mee te doen aan de samenleving.”

Zinvol bezig zijn

Werk speelt een belangrijke rol om ritme op te bouwen en zinvol bezig te zijn. “In de nieuwe opzet willen we naar meer individueel maatwerk per deelnemer door hen te coachen naar iets wat bij hen past. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting met de lokale situatie in de gemeenten”, aldus Langenberg. “Bijdragen aan sociaal ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen past bij deze tijd.”

Foto: Pixabay