Ruime meerderheid stembusgangers vóór de Sleepwet

De Sleepwet geeft veiligheidsdiensten meer bevoegdheden om op te treden tegen internetcriminaliteit en spionage. (Illustratie: Pixabay/Geralt)

WOENSDRECHT – Woensdag konden de inwoners van Woensdrecht niet alleen hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad, maar ook meestemmen bij het raadgevend referendum over de Sleepwet, oftwel de Wiv 2017. Er is met bijna tweederde meerderheid vóór de wet gestemd: 4449 voorstanders, tegenover 3307 afwijzingen. Verder zijn er 310 blanco stemmen uitgebracht en 21 briefjes zijn ongeldig verklaard. Het opkomstpercentage was 49,95%.

De Sleepwet heet officieel 'Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017', waarbij de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen om gegevens te verzamelen via internet, telefoonverkeer en social media. Tegenstanders wijzen op de risico's met betrekking tot de privacy van burgers, terwijl voorstanders de wet nodig vinden om de maatschappij beter te beschermen tegen (internet)criminaliteit en spionage. Het zogeheten raadgevend referendum heeft geen bindende kracht, maar als blijkt dat een meerderheid tégen de Sleepwet stemt dan is de regering verplicht de wet te heroverwegen.

Laatste referendum

Het was de laatste mogelijkheid dat inwoners van Nederlandse gemeenten konden stemmen in een raadgevend referendum; een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vorige maand besloten om het referendum af te schaffen. Een voorstel om éérst een rederendum te houden over de toekomst van het referendum, heeft het niet gehaald.