Regionale mediaschool klaar voor de toekomst

Op de foto: directeur Petra Selten-Bos van Zoomvliet College, bij de feestelijke bouwstart in buurgemeente Bergen op Zoom.

WOENSDRECHT / BERGEN OP ZOOM – Met een klap op de knop, zichtbaar via een projectiescherm, gaf de bouwopzichter het sein voor de bouwstart van Zoomvliet Studio, de nieuwe mediaschool van het ROC Zoomvliet College. Tegenover een zaal vol genodigden staken de vier initiatiefnemers confetti-shooters af. Temidden van de neerdwarrelende snippers klonk er applaus en werden felicitaties uitgewisseld. De leerlingen van de regionale beroepsopleiding, onder anderen uit Woensdrecht, krijgen -als alles meezit- over één jaar een spikslinternieuw onderkomen. State of the art en voorzien van de nieuwste techniek, zo belooft ROC-directeur Petra Selten-Bos.

Het nieuwe regionale mediakluster wordt uniek in Nederland. Want niet alleen Zoomvliet Studio krijgt onderdak in de nieuwbouw, ook de streekomroep ZuidWest en het Facilitair Bedrijf (ondersteunend bij evenementen) nemen hun intrek. Zo kunnen de leerlingen in samenwerking met de praktijk kennis en ervaring opdoen.

Succesvol

In 10 jaar tijd is de Zoomvliet Studio met de opleidingen Podium- en Evenemententechniek (PET) en Audiovisuele Productie (AV) uitgegroeid tot een succesvol opleidingsconcept in de Regio West-Brabant en ver daarbuiten. De discussie over de huisvesting heeft meer dan zes jaar geduurd en de school zit sindsdien in een tijdelijke voorziening aan de Calandweg in Bergen op Zoom. De nieuwbouw verrijst op een braakliggend terrein, op een steenworp afstand van de noodgebouwen. Over ruim een jaar moet de nieuwbouw zijn voltooid. Zal de verhuizing gefaseerd plaatsvinden of gaat de school in één keer over? "Daar zijn we nog niet aan uit", moet Selten toegeven.

Regionale functie

De school staat weliswaar in Bergen op Zoom maar het is duidelijk een regionale opleiding, benadrukt directeur Selten. "Veel van de leerlingen komen uit de omgeving, de locatie staat in Bergen op Zoom vanwege de centrumfunctie." Zoomvliet Studio is een MBO-opleiding en Selten zou graag zien dat er aansluiting komt bij het HBO, zoals journalistieke en mediagerichte studies. "Het blijkt alleen ontzettend moeilijk om HBO-onderwijs naar de regio te halen", zegt ze. "Maar we hopen dat dit in de toekomst zal veranderen." Wel is het zo dat veel leerlingen na hun opleidingen doorstromen naar het hoger onderwijs. Ook de instroom in het bedrijfsleven is groot en de opleiding biedt nagenoeg een baangarantie; volgens gegevens uit 2016 heeft 94% van de afgestudeerden op podiumtechniek binnen één jaar een baan; voor de audiovisuele opleiding is dat 77%.