Politiepost in gemeentehuis

In de voormalige leesruimte naast de ingang van het gemeentehuis wordt momenteel een politiesteunpunt gerealiseerd. In de maand december wordt hieraan gewerkt en het is de bedoeling dat dit begin van volgend jaar operationeel zal zijn.

Burgemeester Adriaansen: “Ik ben verheugd dat het gelukt is om op zo’n korte termijn een steunpunt van de politie in onze gemeente gerealiseerd te krijgen en dat de agenten die actief zijn in onze gemeente een werkplek krijgen in het gemeentehuis. Ik heb de overtuiging dat de samenwerking tussen politie en ketenpartners zoals gemeente, jongerenwerker, buurtpreventie en boa door de komst van dit steunpunt nog verder versterkt zal worden.” Het politiesteunpunt wordt de uitvalsbasis voor de politiemensen die het operationele politiewerk doen in de gemeente. Zij doen van daaruit hun werk als ze niet op straat actief zijn. Het is een aanvullend plek waar u op afspraak de politie kunt ontmoeten.