Inschrijving voor Rabo ClubSupport gestart

WOENSDRECHT – Deze maand kunnen clubs en verenigingen in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en de plaats Zegge zich inschrijven voor Rabo ClubSupport. Vervolgens kunnen ze campagne voeren onder leden van Rabobank Zuidwest- Brabant om stemmen te winnen. De hoeveelheid stemmen bepaalt de financiële ondersteuning die de clubs en verenigingen mogelijk maakt hun bestedingsdoelen beter te realiseren. “Zeker nu hun toekomstbestendigheid onder druk staat vanwege de coronacrisis kunnen ze een duwtje in de rug goed gebruiken”, zegt Richard van Diest, directeur particulieren en private banking bij Rabobank Zuidwest-Brabant.

“Nederland is kampioen verenigingen. En dat is ons tijdens de coronacrisis juist onmogelijk gemaakt,’ vertelt Richard van Diest. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen grote financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.”

Raboleden kunnen stemmen

Met Rabo ClubSupport ondersteunt de coöperatieve Rabobank het club- en verenigingsleven in het werkgebied. De leden van de bank kunnen stemmen op de deelnemende clubs- en verenigingen en bepalen welke initiatieven de steun van de bank verdienen. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van het clubhuis, het opzetten van trainingsprogramma’s voor mensen met een beperking of het aanbieden van re-integratie cursussen en workshops.

€ 150.000,-

In 2019 hebben bij Rabobank Zuidwest-Brabant 492 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan Rabo ClubSupport. Samen verdeelden zij een bedrag van € 150.000,- om hun doelen te verwezenlijken. Ook in 2020 wordt er weer € 150.000,- verdeeld onder deelnemende verenigingen en stichtingen.  

Aanmelden

Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 30 september aanmelden. Ze krijgen daarvoor een unieke code toegewezen. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en eindigt op 25 oktober. Rond 9 november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op www.rabo-ClubSupport.nl.