IC-verpleegkundigen bellen vaker met naasten van patiënten: ‘families in rollercoaster van emoties’

Op de foto: IC-verpleegkundige Jeanette van Pelt belt met het thuisfront van een van de patiënten. Op de voorgrond een van de geschonken houders.(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Bravis)

BRABANTSE WAL / ROOSENDAAL – De Intensive Care stelt alles in het werk om haar patiënten optimaal te verzorgen, zo meldt het Bravis ziekenhuis. De familieleden worden daarbij niet vergeten. Ondanks het coronavirus is bezoek op de IC nog steeds mogelijk, maar zijn de bezoektijden wel flink beperkt. Om de naasten toch zo goed mogelijk te informeren, zijn de zogenoemde contactmomenten uitgebreid. Familieleden worden nu twee keer per dag gebeld door een IC-verpleegkundige, indien mogelijk via beeldbellen. Een extra service die zeer op prijs wordt gesteld. 

Voor de corona-uitbraak konden twee naasten een IC-patiënt dagelijks bezoeken van 14.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. “Door het coronavirus en de getroffen maatregelen is de bezoektijd nu nog maar van 18.00 tot 20.00 uur”, vertelt IC-verpleegkundige Jessica Huybregts. “Ook is slechts één bezoeker per patiënt toegestaan, als er überhaupt al iemand mag komen. Is de partner zelf besmet met het coronavirus, dan mag hij of zij namelijk niet op bezoek komen.”

Bellen

De IC-verpleegkundigen bellen nu vaker met het thuisfront van de patiënt. “Voor de crisis belden we de familie altijd tussen 10.00 en 11.30 uur. We vertelden dan hoe de nacht was verlopen, hoe de stand van zaken was en welke afspraken met de arts waren gemaakt. Nu bellen we ook nog een keer vanaf 21.00 uur. We hebben ook de optie van beeldbellen. Vorig jaar hebben we van de Stichting Vrienden van Bravis zes iPad’s gekregen. Die komen nu heel goed van pas. Met Skype proberen we dan contact te leggen met de familie. Dat wordt enorm op prijs gesteld”, vervolgt Jessica. “Bovendien hebben van een bedrijf dertig tablet- en smartphone-houders gekregen, die aan het bed of nachtkastje bevestigd kunnen worden. Via de tablet kunnen patiënten die wakker zijn skypen, de voiCe-app gebruiken of naar muziek luisteren.”

Geestelijk verzorgers

Naast de verpleegkundigen nemen ook de geestelijk verzorgers contact op met de familie. “Zij zijn nauw betrokken bij de IC, maar lopen nu door de gewijzigde bezoekuren de naasten van de patiënten mis. Daarom bellen ze regelmatig en dat wordt als zeer positief ervaren”, meldt Jessica. “Het is even een gesprekje, even een luisterend oor. De familie zit in een rollercoaster van emoties en heeft haar eigen beleving en gevoelens van onmacht. Dat moet vreselijk zijn. Daarom kunnen familieleden ook gebruikmaken van Slachtofferhulp. Daar wijzen wij ze op met posters.”

Een beter beeld

Jessica is blij dat in tegenstelling tot vele andere ziekenhuizen de coronapatiënten op de IC van Bravis wel bezoek mogen ontvangen. “Persoonlijk vind ik het fijn om juist de familie nog even te kunnen spreken. Om wat extra informatie te geven of om een gesprek met de arts te kunnen regelen. Maar ook om te zien hoe het met hen gaat”, zegt de verpleegkundige. “Via de familie krijg je bovendien meer te weten over de patiënt, die vaak lang op de IC verblijft. We vragen de familie ook altijd om een dagboek bij te houden en op een poster bijzonderheden en speciale wensen van de patiënt te vermelden. Foto’s zijn ook zeer welkom. Hierdoor krijgen we een nog beter beeld van de patiënt die in dat bed ligt.”