Plan zorgappartementen Raadhuisstraat: uitbreiding van 112 naar 138

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: gemeente Woensdrecht / Bouwgroep De Nijs-Soffers)

HOOGERHEIDE –De nieuwbouw van het zorgcomplex aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide komt weer een stap dichterbij. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd, zo laat wethouder Hans de Waal weten. Zorginstelling tante-Louise is voornemens, na realisatie, deze appartementen te huren en in gebruik te nemen voor zogeheten ‘zware zorg’.

Het project voorziet in 138 zorgappartementen en bijbehorende bergingen, openbare parkeerplaatsen, een parkeergarage en een gezamenlijke binnentuin. In het originele plan van 2018 waren 112 wooneenheden gepland maar het college is akkoord gegaan met capaciteitsuitbreiding, nadat zorginstelling tanteLouise onderbouwd een ‘strategisch huisvestingsplan’ had voorgelegd. Wethouder Hans de Waal: “Ten opzichte van het eerder ingediende plan, zijn er 26 zorgappartementen bijgekomen en extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied en in de parkeergarage. Verder is afgesproken dat de bevoorrading van het complex via het parkeerterrein van de supermarkten wordt gedaan, zodat de Raadhuisstraat hierin wordt ontzien”.

Extra plaatsen voor zware zorg

Het college was al enige tijd in gesprek met tante Louise en de projectontwikkelaar om het aantal plaatsen voor zware zorg in de verzorgingstehuizen te vergroten, merkt De Waal op. “Dit omdat momenteel veel Woensdrechtse hulpbehoevenden in andere gemeenten geplaatst worden. “Dit heeft geresulteerd in deze aanvraag. Separaat zal er ook een aanvraag voor de nieuwbouw van Mariahove in Ossendrecht komen, waar een vergelijkbaar aantal plaatsen voor zware zorg gerealiseerd gaat worden.”

Verdergaande vergrijzing

Met de verdergaande vergrijzing van de bevolking neemt de komende decennia de vraag naar complexe zorg in de gemeente Woensdrecht verder toe. “Wil tanteLouise blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden, dan is eigentijdse nieuwbouw van groot belang. Zowel voor de cliënten als voor onze medewerkers. Het spreekt voor zich dat het nieuwe verpleeg- huis voldoet aan alle eisen die tanteLouise stelt om zo een prettige en vooral ook toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving te realiseren”, aldus Ingeborg Roks, directeur bedrijfsvoering bij tanteLouise.

Achtergrond

In november 2018 heeft het college van B&W al besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een zorgcomplex aan de Raadhuisstraat 20-32 in Hoogerheide. Het plan is daarna verder uitgewerkt en inmiddels zover dat het de bestemmingsplanprocedure in kan. Het voorontwerp ligt momenteel ter inzage.