HAS Hogeschool met hbo-locatie naar Brabantse Wal

WOENSDRECHT / BERGEN OP ZOOM  / DEN BOSCH – De HAS Hogeschool (agro, food en leefomgeving) komt met een hbo-vestiging op de Brabantse Wal. Dat heeft de onderwijsinstelling vandaag bekend gemaakt. De HAS mikt op de gehele regio in de Zuidwestelijke Delta. De hoofdvestiging is in Den Bosch maar de HAS heeft ook behoefte aan een locatie op de Brabantse Wal, omdat 30% van de leerlingen uit het zuidwesten van Nederland komt. Het zou gaan om zo'n 1500 studenten. Zeer waarschijnlijk zal de vestiging in Bergen op Zoom komen te staan. HAS Hogeschool komt daarmee tegemoet aan een verzoek van de (regionale) overheid en het bedrijfsleven.

De fysieke aanwezigheid van HAS Hogeschool is een belangrijke en positieve ontwikkeling voor de regio, zo laat de HAS weten. "Het versterkt de regionale kennisstructuur en zorgt voor betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast levert het een bijdrage aan het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bovendien versterkt het de regionale economische structuur."

Agrofood
HAS Hogeschool kiest voor de Brabantse Wal en de Deltaregio, omdat hier de agrofoodsector een belangrijke economische sector en een grote werkgever is. "De sector biedt veel innovatiekansen en er zijn crossovers mogelijk met Biobased Economy en High Tech/Maintenance. Bovendien zijn er in de regio verschillende sterke subclusters die er internationaal toe doen zoals de teelt van suikerbieten en de productie van suiker, het telen en verwerken van groenten, het veredelen van gewassen en de teelt van en handel in zacht fruit."

Groei
HAS Hogeschool wil zich naar eigen zeggen meer profileren in het zuidwesten van Nederland. "Op dit moment komt 30% van de studenten in Den Bosch uit onze regio, terwijl maar 7% van de activiteiten hier plaatsvindt. De goede relaties die HAS Hogeschool heeft met het middelbaar onderwijs in de regio en de samenwerking tussen HAS Hogeschool – Avans Hogeschool – HZ University of Applied Sciences kunnen zorgen voor een doorlopende leerlijn mbo – hbo."

Forse groeiambities

De ambitie voor de komende vijf jaar is om onderwijsactiviteiten (zoals stages, beroepssopdrachten en onderwijsprojecten) evenals bedrijfsopleidingen gericht op vragen van de arbeidsmarkt beide met zo’n 150% te laten groeien. "HAS Hogeschool wil groeien van 7 naar 25 activiteiten. De komende maanden werken HAS Hogeschool, gemeenten, regio en bedrijfsleven verder aan het vormgeven van de fysieke aanwezigheid van HAS Hogeschool in de Zuidwestelijk Delta."