Gemeenteraadsleden van oude raad zwaaien af

Dinsdag nam de gemeente afscheid van in totaal 9 raadsleden die niet meer terugkeren in de politiek. Op de foto, v.l.n.r.: Loes Kools, Marc van Eekeren, Koen Suijkerbuijk, Richard Musters, Henk Kielman, Luc de Vos, Roger Boussen en Cees Jaspers. In het midden de voorzitter van de gemeenteraad, Steven Adriaansen. Vertrekkend raadslid Marieken de Lange was niet aanwezig bij het afscheid. (Foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – Tijdens de allerlaatste vergadering van de 'oude' gemeenteraad is dinsdagavond afscheid genomen van enkele raadsleden die niet terugkeren.  Het zijn Loes Kools, Marc van Eekeren, Richard Musters, Koen Suijkerbuijk, Cees Jaspers, Roger Boussen, Henk Kielman en Luc de Vos. De oudgedienden waren allen aanwezig voor een feestelijk afscheid met bloemen en lovende woorden van burgemeester Adriaansen. Alleen Marieken de Lange, die eveneens niet meer in de raad terugkomt, was afwezig bij haar afscheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart zijn de nieuwe raadsleden gekozen. Inmiddels hebben de nieuwe bestuurders hun benoeming aanvaard, en formeel moet de oude raad de geloofsbrieven van de (her)benoemde politici goedkeuren. Dat gebeurde dinsdagavond, en omdat het de laatste formele raadsbijeenkomst was kreeg deze een feestelijk tintje.

Terugblikken

Burgemeester Steven Adriaansen maakte van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op de afgelopen raadsperiode van vier jaar. Een tijd die zich kenmerkde door een collegiale onderlinge samenwerking binnen de politiek en met waardering voor inzet van de ambtelijke dienst. En er is nogal wat gebeurd in die jarenm zo memoreerde de burgemeester. "We kregen te maken met de decentralisaties van het sociaal domein; dit heeft in Woensdrecht een zacht landing gemaakt", aldus de burgervader. Ook is Woensdrecht goed uit crisis gekomen. "We zijn financieel gezond, voorzieningen zijn behouden -denk aan zwembad De Plantage- en de lasten zijn niet verhoogd voor onze inwoners." Tegelijk kan de raadspolitiek terugkijken op de relatief soepele huisvesting statushouders, "zonder verdringen op de woningmarkt voor andere inwoners."

Sneltreinvaart

Aan alles is te merken dat er weer vaart zit in de economie en dat is ook in Woensdrecht goed te merken. De ontwikkelingen rondom Aviolanda zijn in een sneltreinvaart gekomen; ook zijn diverse grote bouwprojecten gestart en afgerond. Daarbij noemde Adriaansen voorbeelden zoals de Noordrand in Ossendrecht, de voltooiing van de randweg in Putte, het Tervoplein in Putte, het centrumplan Hoogerheide en de bouw van starterswoningen in Huijbergen. Tenslotte roemde de burgemeester de succesvolle maatschappelijke initiatieven, en de wijkgerichte aanpak van het onderhoud van de openbare ruimte.