Fietssluis moet Onderstal verkeersveilig maken

De toekomstige locatie van de fietssluis. (Foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – Er komt een fietssluis aan de Onderstal in Hoogerheide, om de verkeersoverlast tegen te gaan. Dat heeft het college van B&W besloten. "Vanuit de bewoners is aangegeven dat de hoeveelheid verkeer in de straat aanzienlijk is toegenomen na het verwijderen van het viaduct en de aanleg van het nieuwe gedeelte van de Scheldeweg", aldus de gemeente. "Met name bij fietsers en voetgangers is er een gevoel van onveiligheid ontstaan." Voor de verkeersveiligheid heeft het college van besloten om een fietssluis te realiseren, waardoor de straat autoluw zal worden. Wel volgt nog een inspraakprocedure voor omwonenden, maar een gemeentewoordvoerder verwacht niet dat er onoverkomelijke bezwaren zullen zijn. "Binnen enkele weken hopen we aan de slag te gaan met de aanleg."

Sinds het verdwijnen van het viaduct en de komst van het nieuwe stuk Scheldeweg, is er een volwaardig kruispunt ontstaan met de Onderstal in Hoogerheide, zo constateert de gemeente. "Dit heeft tot gevolg dat de verkeersdrukte in de Onderstal aanzienlijk is toegenomen. Met name voor fietsers en voetgangers ontstaan er hierdoor onveilige verkeerssituaties." 

Geen uitwijkmogelijheid

De Onderstal zelf is een smalle weg, waarbij er geen uitwijkmogelijkheden zijn. "Om de verkeersveiligheid te bevorderen voor met name voetgangers en fietsers, wil het college van burgemeester en wethouders een fietssluis realiseren ter hoogte van nummer 30. Hierdoor loopt de weg straks voor automobilisten in het midden dood als zij vanuit Woensdrecht richting Hoogerheide rijden (en vice versa)." In de praktijk zullen alleen bewoners en bezoekers van de Onderstal nog gebruik maken van deze weg, zo voorziet de gemeente. "Ander verkeer maakt gebruik van de daarvoor bedoelde doorgaande wegen. Daarnaast neemt het aantal afslaande bewegingen vanuit de Scheldeweg naar de Onderstal drastisch af en dit verkleint de kans op conflicten tussen gebruikers van het fiets- en voetpad en afslaande automobilisten."

Fietssluis

De fietssluis zal uit een constructie bestaan die weggehaald kan worden wanneer de Onderstal als omleidingsroute gebruikt wordt of wanneer er een evenement is. Met bebording zal duidelijk gemaakt worden dat het voor automobilisten een doodlopende weg is. Wethouder Jeffrey van Agtmaal legt uit: “Deze verkeersmaatregel wordt genomen in het kader van de verkeersveiligheid. De straat zal autoluw worden, waardoor het voor fietsers en wandelaars veilig is om deze verbinding tussen Woensdrecht en Hoogerheide te gebruiken om bijvoorbeeld met de hond te gaan wandelen in de polder van Woensdrecht, of om boodschappen te doen in het centrum van Hoogerheide. Het verzoek voor deze verkeersmaatregel is afkomstig van bewoners van de Onderstal zelf. De Politie heeft een positief advies gegeven op dit verkeersbesluit en de dorpsplatforms van Woensdrecht en Hoogerheide zijn geïnformeerd”.