Extra wijkagent en teamaanpak in strijd tegen drugsoverlast Putte

0p de foto, vlnr: Goanita van Linden (buurtpreventie Putte), Fon Wagenaars (wijkagent), Lesley Heshof (Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid), burgemeester Adriaansen, Ron van der Wel (wijkagent operationeel expert), Ineke Dingemans (buurtpreventie Putte), Linda Bogers (Regisseur dorpsplatforms en buurtpreventie). Foto: gemeente Woensdrecht.

PUTTE – Putte zwicht al geruime tijd onder drugsoverlast, en wat burgemeester Steven Adriaansen betreft is de maat vol. Er wordt extra capaciteit ingezet -zoals een extra wijkagent- en er komt een intensieve samenwerking van gemeente, politie, zorverleners en buurpreventie om de overlast gericht aan te pakken. "De verantwoordelijkheid van veiligheid ligt niet alleen bij de overheid, maar ook bij inwoners, bedrijven en instellingen", aldus Adriaansen. "Het creëren van veiligheid is een lastige opgave. Een opgave die wij als gemeente graag aangaan."

"De afgelopen tijd bereikten ons steeds meer signalen van inwoners van Putte die overlast ervaren als gevolg van drugshandel", zo laat Adriaansen weten. "Als burgemeester van de gemeente Woensdrecht heb ik deze signalen serieus opgepakt. Dit heeft geresulteerd in meer politiecapaciteit in Putte en de aanstelling van een extra wijkagent als operationeel expert."

Verder is de burgervader -samen met veiligheidsambtenaren en de politie- het gesprek aangegaan met het buurtpreventieteam, dorpsplatform en zorgcoöperatie uit Putte. Adriaansen: "Samen hebben we gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de overlast zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Een van de afspraken is om goed te communiceren over wat wij doen, maar ook wat u als inwoner kunt doen bij drugsoverlast. Vandaar deze nieuwsbrief. Als we allen alert zijn en gezamenlijk inzetten op het tegengaan van de drugshandel, hennepkweek en de daarmee samenhangende criminaliteit, wordt de gemeente veiliger en daar zijn we allemaal bij gebaat."

Overlast in de buurt? Meld het!

Het is bij een melding belangrijk, dat u een straatnaam doorgeeft. Daarnaast kunt u omschrijvingen of kentekens melden. Hoe specifieker uw informatie, hoe bruikbaarder voor de politie. 

  • Bij heterdaad of spoed: bel 112 
  • Contact met de wijkagent kan digitaal of telefonisch: 0900-8844 
  • Overlast melden: digitaal bij de politie of via telefoonnr. 0900-8844, digitaal bij de gemeente of via telefoonnr. 14 0164 
  • U kunt ook anoniem melden