De eerste stap naar de gemeentelijke herindeling?

Afbeelding: Pixabay/Gerd Altmann (geralt)

door Hans-Jorg van Broekhoven

HOOGERHEIDE – De gemeenten van de Brabantse Wal willen intensiever gaan samenwerken. Dat blijkt uit het rapport 'Veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal', dat vanmorgen is uitgebracht. De drie colleges geven daarmee een aanzet naar een hechtere onderlinge structuur.

Samenwerken is hét toverwoord in een tijd waarin gemeenten meer en meer taken op hun bordje krijgen. Is de volgende stap een gemeentelijke herindeling en een Brabantse Wal-gemeente van over de 100.000 inwoners? Het zou zomaar kunnen, al is het politiek gezien nog een taboe. Toch zet het visiedocument wel een stap in die richting.

Het gebeurt al volop maar nog niet voldoende

Samenwerken is ook niet nieuw in de regio. Er zijn al verbanden zoals de ISD Brabantse Wal, die zich ontfermt over mensen in uitkeringssituaties, en ook de afvalverwerking wordt intergemeentelijk aangepakt via Saver. Zo zijn er volop voorbeelden in de regio en dat moeten er nog veel meer worden. "De gemeenten zien de meerwaarde en kracht die ze samen hebben voor het behalen van hun ambities", aldus de vandaag afgegeven persverklaring. "Kansen voor het behoud van een uniek natuurlandschap, een excellente woonomgeving en hoogwaardige toeristische en recreatieve voorzieningen."

Meer kansen

Het ligt voor de hand. Op de wereldkaart is West-Brabant niet meer dan een speldenprik. Laat staan de afzonderlijke gemeenten. Wil de regio nog iets kunnen betekenen bij subsidieverstrekkers in Brussel, of kansen maken om internationale bedrijvigheid naar de Brabantse Wal te halen, dan kan dat niet vanuit een bestuurlijke versnippering. Zeker niet als men écht werk wil maken van de economische 'hotspots' die zich moeten ontwikkelen tot de draaimotoren van de regionale economie: Maintenance (F35), biobased economy en logistiek. De lat ligt hoog: de Brabantse Wal zou blijkbaar in de top 5 moeten staan van de meest aantrekkelijke toeristisch-recreatieve gebieden van Nederland.

Een tussenstap?

Het visiedocument 'Veerkrachtig Bestuur op de Brabantse Wal' is geen vrijblijvend document. Nadere samenwerking is een provinciale opdracht voor deze regio. Waar andere delen van Noord-Brabant al te horen hebben gekregen dat ze inderdaad een herindeling moeten gaan voorbereiden, is dat hier nog niet het geval. Hoe lang dat nog zo blijft, is vooralsnog de vraag. Op dit moment volstaat een nauwere samenwerking in de noord-zuid lijn, van Dinteloord tot Putte. En het is ook nog steeds een plan, een concept waar de politici van de drie gemeenten hun mening over mogen geven op 4 april, in Het Markiezenhof.

Tot aan de zomer kan er vervolgens geschaafd worden aan het voorstel. Daarna wordt het definitief vastgesteld. Dat zal nog best wat voeten in de aarde hebben. Lokale politici zijn veelal toch vooral gericht op de belangen van hun eigen gemeente. In die zin is het een spannend voorproefje van hoe het zal gaan als ook hier die herindeling er ooit van komt.

Hans-Jorg van Broekhoven is redacteur bij KijkopBergenopZoom.nl