D66-raadslid verbolgen: ‘Wielerplan draait alleen om VIP-cards’

Een plan van D66 om de fietspaden versneld aan te pakken, heeft het deze week niet gehaald in de raadsvergadering. Dit tot frustratie van raadslid Richard Musters (inzet). Foto: Pixabay

HOOGERHEIDE – D66-raadslid Richard Musters blikt met enige frustratie terug op de Perspectievenraad van afgelopen woensdag. Zijn voorstel om een groot deel van de gemeentelijke meevaller van 2016 in te zetten voor het Wielerplan – zo'n slordige 8 ton- heeft het niet gehaald. De coalitie was tegen, evenals oppositiepartij PvdA. Het lukte Musters niet een meerderheid van de raad te overtuigen van het belang de Woensdrechtse fietspaden versneld aan te pakken en veiliger te maken. "Blijkbaar is het Wielerplan er alleen voor de VIP-cards bij de grote evenementen", zo verzucht de D66'er.

door HAN VERBEEM

De gemeente Woensdrecht heeft het financieel goed gedaan in 2016. De gemeenteraad mocht in de jaarstukken vaststellen dat er een overschot is van ruim 1,6 miljoen euro. Dat verdwijnt nu in de algemene reserve, waarvan een klein deel (140.000 euro) is geoormerkt voor het sociaal domein. Dit bedrag blijft beschikbaar voor kosten voor onder meer de WMO en Jeugdzorg. Het resterende bedrag gaat op de 'grote hoop' van de gemeentelijke reservekas.

Intensiiteit fietsverkeer neemt toe

De fractie van D66 diende bij vaststelling van de jaarstukken daarom een amendement in, om ook een aanzienlijk deel van de meevaller van 2016 voor een ander belangrijk doel te reserveren: namelijk de fietsveiligheid. Vorig jaar heeft de raad het Fiets- en Wielerplan vastgesteld, waarin is vastgelegd dat de verouderde fietspaden stapsgewijs worden gemoderniseerd. Voor Richard Musters gaat dat niet snel genoeg. "Het fietsverkeer verandert door de komst van de e-bikes, de fietsen met een elektronisch hulpmotortje. Meer mensen gebruiken daardoor de fiets voor woon-werkverkeer en de intensiteit van het fietsverkeer neemt daardoor toe", zo constateert het raadslid. Met de acht ton extra zou de modernisering van de paden versneld doorgevoerd kunnen worden. "Dan zijn we er financiëel nog steeds niet, maar we kunnen alvast met een aantal belangrijke fietsroutes aan de slag."

Regulier onderhoud

De coalitiepartijen ABZ, CDA en VVD voelden weinig voor het amendement en zien geen noodzaak om een extra reservepotje binnen de algemene reserve in te stellen. De fracties vinden dat de vernieuwingen maar uit het reguliere onderhoud gefinanciërd moeten worden. Ook oppositiepartij PvdA was kritisch. Daarop probeerde D66 in tweede termijn van de raadsbehandeling het amendement om te vormen tot een motie; een opdracht met minder verstrekkende gevolgen. Maar ook hiervoor wist Musters geen meerderheid te vinden. Alleen AKT steunde het voorstel en daarmee ging het plan met overgrote meerderheid van stemmen van tafel.