D66-afdelingen fuseren: fractie Zuidwesthoek wordt D66 Woensdrecht

De D66-fractie in de Woensdrechtse gemeenteraad, onder leiding van fractievoorzityter Thierry de Heer, heet voortaan D66 Woensdrecht. De fusieafdeling krijgt de naam D55 Brabantse Wal. Foto 2: het nieuwe afdelingsbestuur van D66 Brabantse Wal.

HOOGERHEIDE – D66 Brabantse Wal. Onder deze naam gaan de D66-afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen verder. "Een bestuurlijke fusie die zorgt voor professionalisering en continuïteit voor de toekomst", zo laat het bestuur van de fusieafdeling weten. "De drie gemeenteraadsfracties blijven ongewijzigd per gemeente hun eigen politieke koers volgen. Alleen de naam van de Woensdrechtse raadsfractie wordt voor de duidelijkheid gewijzigd van D66 Zuidwesthoek in D66 Woensdrecht.

Voorzitter Koen Suijkerbuijk van D66 Brabantse Wal: “Op deze manier kunnen we nog beter onze achterban vertegenwoordigen en onze politieke functie uitoefenen.”

Unaniem

De fusievorming is volgens het bestuur een unaniem besluit, dat genomen is tijdens de gezamenlijke D66-nieuwjaarsbijeenkomst van zondag 13 januari. "De leden van de D66 afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien vooral veel voordelen in de bestuurlijke fusie, zoals meer samenwerking en kruisbestuiving binnen de drie Brabantse Wal gemeenten.

Voorbereiding

De voorbereiding voor de bestuurlijke fusie was al enkele maanden bezig, zo blijkt. "Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 startte een werkgroep. De werkgroep is verheugd dat met zoveel draagvlak van de leden de fusie met ingang van 2019 is gerealiseerd." Vanuit elke Brabantse Wal-gemeente zijn twee leden afgevaardigd in het nieuwe bestuur om voldoende voeling te houden met de achterban en de drie politieke fracties.

Samenstelling bestuur

Het nieuwe bestuur van D66 Brabantse wal ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Koen Suijkerbuijk
  • Secretaris: Gert-Jan Heeren
  • Penningmeester: Gerhard Horstink Talentontwikkeling en opleiding: Debbie Hoek-Kroon
  • Ledenwerving en -binding: Martien Musters
  • Campagne en communicatie: René de Schutter 

Voor meer informatie, zie ook de website van D66 Brabantse Wal