Bewust Investeren: meer armslag voor gemeente bij verduurzaming vastgoed

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Tekst: Han Verbeem, foto: Provincie N-Br / Wim Roefs)

HOOGERHEIDE / DEN BOSCH – Maatschappelijk vastgoed – zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen – kan versneld worden verduurzaamd. Tenminste, als het aan de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA) ligt. Vrijdag beslissen Provinciale Staten (PS) over deelname aan Bewust Investeren: publiek-private samenwerking, waar in totaal 400 miljoen euro beschikbaar is om verouderd vastgoed over te nemen van gemeenten die daarmee financieel worden ontzorgd.

De provincie draagt 100 miljoen euro bij aan het fonds; de overige 300 milljoen komt van onder meer de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING en Nationale Nederlanden als zogeheten 'institutionele beleggers'. Per gemeente wordt een aparte stichting opgericht. Het is de bedoeling dat het concept uiteindelijk over geheel Nederland wordt uitgerold, waarbij in totaal 10 miljoen vierkante meter  vastgoed verduurzaamd kan worden. "Brabant loopt met dit initatief voorop", aldus Van Merrienboer.

Erfpacht

Bewust Investeren BV is een onderneming die tot doel heeft maatschappelijk vastgoed in Nederland versneld te verduurzamen en gemeenten daarbij te ontzorgen. "De werkwijze is, dat een op te richten stichting het vastgoed aankoopt van gemeenten en corporaties en verregaand verduurzaamt, of nieuw vastgoed zo duurzaam mogelijk laat bouwen", zo laat de gedeputeerde weten. "Het vastgoed komt beschikbaar voor de gebruikers, waarbij de gemeente zorgt voor betaling van een erfpachtcanon." Na afloop van de erfpacht periode (meestal 30 jaar) komt het vastgoed in eigendom van de gemeente, of de gemeente krijgt de marktwaarde uitgekeerd. "Na 15 jaar kan de gemeente het contract tussentijds beëindigen; het pand komt dan in eigendom van de gemeente tegen betaling van de resterende erfpachtcanons."

Stevige belangstelling

"Er is bij diverse Brabantse gemeenten al stevige belangstelling voor dit nieuwe arrangement", zo merkt gedeputeerde Van Merrienboer op. "De gemeente Oosterhout is daarbij het meest concreet. Laat er nog vele volgen!”