Controles horeca: 42 overtredingen bij 416 controles

Bij de controles in de café's is gekeken naar drankmisbruik en het schenken aan minderjarigen. Foto: Picabay/LauritaM

HOOGERHEIDE – De gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben in 2016 in totaal 461 keer gecontroleerd op naleving van de Drank- en Horecawet. Sinds juli 2014 werken deze gemeenten samen in een zogenoemde 'boa-pool DHW' (bijzondere opsporings ambtenaren vanuit de Drank en Horecawet). Belangrijk onderdeel van de naleving van de wet is het toezicht op het schenken en verkopen van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. In totaal zijn er over het jaar 2016 42 overtredingen geconstateerd. De meeste overtreders kwamen er vanaf met een schriftelijke waarschuwing. Er werd één bestuurlijke boete opgelegd, één vooraankondiging van tijdelijke sluiting en driemaal een last onder dwangsom.

Voor de uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) hebben de samenwerkende gemeenten vanaf mei van het vorig jaar 25 uur per week beschikbaar. Het grootste deel daarvan wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor de controles. 2016 is het tweede jaar geweest dat de vier gemeenten gezamenlijk hierop hebben ingezet (weliswaar ging het in 2015 nog om een contract voor 20 uur per week). De controles zijn grotendeels uitgevoerd door middel van onopvallende waarnemingen. Dit betekent dat de toezichthouders zich onder het uitgaanspubliek begeven en in de buurt van de bar proberen te observeren hoe wordt opgegaan met het schenken van alcohol aan jeugdigen.

Zowel repressie als preventie

De Brabantse Wal-gemeenten en Tholen vinden zowel preventie als repressie belangrijke onderdelen als het gaat om de naleving van de Drank- en Horecawet. Zowel de jongeren als hun ouders worden nadrukkelijk gewezen op de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Overmatig alcoholgebruik kan problemen opleveren in de openbare orde en alcohol heeft een negatieve invloed op de lichamelijk en de geestelijke ontwikkeling van jongeren. Daarom worden in alle vier de gemeenten regelmatig preventieve acties gevoerd. Daarbij moet gedacht worden aan ‘blaasacties’ onder het uitgaanspubliek, voorlichting aan groep 8 van basisscholen, het geven van pubercursussen voor ouders en de actie ‘Happy Drinks’ waarbij organisaties die zich bezighouden met verslavingszorg bij gala- en schoolfeesten informatie aan jongeren en hun ouders komen geven over het gebruik en misbruik van alcohol.

Confronteren met misbruik

De politie werkt in het gebied van de Brabantse Wal volop mee om het drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Jongeren worden bewust gemaakt van hun gedrag door hen ermee te confronteren. Ook ouders worden hierin betrokken (thuis indrinken). Veilig uitgaan begint immers thuis en de normen en waarden van ouders spelen hierin een zeer belangrijke rol. Bij overmatig drankgebruik wordt gekeken naar de exacte leeftijd en de identiteit van de jeugdige en wordt er een onderzoek ingesteld. Daarbij wordt onderzocht waar de drank vandaan is gehaald en waar jongeren hebben ‘ingedronken’. Bij strafbare feiten wordt tevens een doorverwijzing voor bureau HALT opgemaakt.