Carbidschieten verboden tijdens de jaarwisseling in de gemeente Woensdrecht

Hoogerheide – Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een verbod op carbidschieten in de Algemene plaatselijke verordening (APV) aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarmee volgt Woensdrecht het voorbeeld van veel andere gemeenten om carbidschieten dit jaar niet toe te staan.

“Landelijk wordt een vuurwerkverbod ingesteld maar carbidschieten valt niet onder het Vuurwerkbesluit. Omdat carbid, net zoals vuurwerk, voor extra werkdruk in de zorg kan zorgen, wordt aan de raad voorgesteld om een verbod in te stellen ”, aldus burgemeester Adriaansen.

Met een ontheffing is carbidschieten in de toekomst wel mogelijk maar voor komende jaarwisseling worden die ontheffingen niet verleend. Naast het carbidschieten wordt het bezit van stoffen of voorwerpen die gebruikt zullen worden voor carbidschieten ook verboden, wat nodig is voor handhaving van de regels.

Het voorstel ligt voor tijdens de raadsvergadering van 17 december a.s.