Calfven kan het wel schudden met glasvezel

CALFVEN – Onlangs heeft wethouder Van Agtmaal nogmaals een gesprek gehad met Reggefiber/KPN over de aanleg van glasvezel in Calfven. Helaas is de uitkomst hiervan dat er voorlopig nog geen glasvezel aangelegd zal worden in het buurtschap. Bewoners reageren teleurgesteld op deze boodschap van de lokale bestuurder: Calfven vraagt al vele jaren om aansluiting op het netwerk, ook vanwege het belang van snelle dataverbindingen.

Eind 2012/begin 2013 is er in alle kernen van de gemeente Woensdrecht glasvezel aangelegd, met uitzondering van buurtschap Calfven. "Daarna zijn er meermaals gesprekken geweest tussen de gemeente Woensdrecht en Reggefiber/KPN om dit alsnog te realiseren, omdat deze wens er wel vanuit de inwoners was", zo laat de wethouder weten. 

In 2016 kondigde KPN aan dat het bestaande netwerk landelijk op meerdere plekken opgewaardeerd zou worden en dat de koperverbinding naar de straatkasten zou worden vervangen door glasvezel. "Calfven kwam hier niet voor in aanmerking, omdat het aantal aansluitingen te beperkt bleek. Van financiële haalbaarheid zou enkel sprake zijn wanneer de bewoners bereid waren een eigen bijdrage te leveren en uit het onderzoek van Reggefiber bleek die bereidheid er niet te zijn.

Huidige gesprek

Wethouder Van Agtmaal heeft onlangs nogmaals een gesprek met Reggefiber/KPN gehad, mede omdat eind dit jaar/begin volgend jaar werkzaamheden gepland zijn aan de bestrating van Calfven. Wethouder Van Agtmaal laat weten: “Wanneer er bestratingswerkzaamheden zijn proberen we altijd combinaties te zoeken om zowel de overlast als de kosten zoveel mogelijk te beperken”. De conclusie uit het gevoerde gesprek is volgens hem, dat er in ieder geval de komende jaren geen glasvezel zal worden aangelegd in Calfven.

Straatkasten

Een update van de straatkasten valt niet te verwachten en de bewoners hebben alternatieve bandbreedte van andere providers, stelt wethouder Van Agtmaal: “Als gemeente kunnen we ook geen financiële bijdrage leveren, omdat dit ongeoorloofde staatssteun zou zijn”. Daarnaast geven de partijen volgens de lokale bewindsman aan, dat zij geen voorstander zijn van het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden.