Buitengebied op de schop voor nieuwe persleiding afvalwater

Na uitbreiding en renovatie van het ondergrondse leidingnetwerk heeft de AWP een verwerkingscapaciteit van 20.000 kuub afvalwater, oftewel twintig miljoen liter, per uur. De werkzaamheden zijn na de zomervakantie begonnen en waterschap Brabantse Delta verwacht nog deze winter klaar te zijn met de leidingverdubbeling van 3,6 kilometer. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

BRABANTSE WAL / BATH – Het buitengebied tussen Bergen op Zoom en het Zeeuwse Bath gaat op de schop. Het gehele systeem wordt vernieuwd en 3,6 km extra leiding wordt aangelegd. De AWP (afvalwaterpersleiding) wordt dus deels vernieuwd en dat is in het landschap goed te zien. 

Lange rijen met GVK-buizen (glasvezelversterkt kunststof) liggen klaar langs de kant van de akkers, terwijl dragliners diepe sleuven graven. Het is een megaproject waarmee een investering van circa 90 miljoen euro gemoeid is. De inwoners hoeven echter geen grote belastingstijging tegemoet te zien, zo zegt dagelijks bestuurslid Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta. "Het voordeel is, dat deze investering wordt afgeschreven over vele tientallen jaren."

Groot onderhoud

Donderdag mochten de media van de (vak)pers een kijkje nemen bij de installaties van de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Bath. "Na tientallen jaren is de AWP aan groot onderhoud toe", vertelt hij. Immers, de buisleiding is niet alleen bedoeld voor de directe omgeving maar ook de bedrijven op de industrieterreinen van  Moerdijk voeren hun afvalwater via de AWP naar Bath. Daar wordt het gezuiverd en van de meeste schadelijke stoffen ontdaan, zodat het gefilterde water (in vaktermen: het effluent) in de Westerschelde geloosd kan worden. 

Géén doekjes doorspoelen

De huidige afvalwaterpersleiding is begin 1970 aangelegd. Niet alleen de bevolkingsdichtheid maar ook het consumentengedrag is sindsdien veranderd. En niet altijd ten goede, zo merkt Mureau op. "Mensen spoelen echt vanalles door de wc. Zoals maandverband, plastic, papierresten en textiel." Met name vochtige toiletdoekjes leveren grote problemen op. Mureau: "Die gaan vastzitten tussen de huidige kleppen en transportleidingen en kunnen daardoor zorgen voor verstoppingen." Soms worden zelfs lange aanééngeklonterde afvalslierten uit de buizen gehaald. "Mensen kunnen ons helpen om minder rommel in het riool te gooien, zegt de waterschapsbestuurder. "Doekjes… alsjeblieft, gooi ze in de afvalbak en niet in de wc!"