Tumult over hondelosloopplaats in Putte

PUTTE – Dinsdagavond werd de eerste openbare vergadering van het jaar gehouden door het dorpsplatform Putte. Veel belangstellenden konden een tumult overleg tussen bewoners en de leden aanschouwen.

Een van de vele vrijwilligers die meehielp aan het realiseren en opschonen van de nieuwe hondenlosloopzone uitte nogal wat ongenoegen aangaande de fauna en flora wetgeving en de toegankelijkheid en veiligheid waarover niet goed is nagedacht aangaande de afwerking en afspraken die zijn gemaakt. De opmerkingen van de vrijwilliger werden door de Voorzitter Theo Rasenberg allemaal van de hand gewezen en onderbouwd. Wij hebben het zo bepaald en zo voeren we het ook uit, eindigde de Voorzitter zijn betoog. Op een later moment in de vergadering werd er lachwekkend en nogal op ongepaste wijze met het nodige cynisme gereageerd op de vrijwilliger en klonken de volgende woorden als; 'hoe noem je dat nu weer? Sauna wet?' Aldus de Voorzitter Theo Rasenberg richting secretaris Rita van Gaal die de lachers op hun hand kregen. Dit behoren leden van een dorpsplatform absoluut niet te doen en toch mochten zij ongestraft hun gang gaan van de andere leden van het dorpsplatform. Dit noemt men nu stank voor dank voor de vele uren dat we daar hebben geploeterd, aldus de vrijwilliger, die dan ook overweegt een klacht in te dienen bij de gemeente Woensdrecht aangaande het bespottelijk maken van een Nederlandse wetgeving en de spot te drijven met op- en aanmerkingen van vrijwilligers die zich wekenlang hebben ingezet. 

Tijdens de laatste vergadering in 2015 werd er door Voorzitter Theo Rasenberg gesuggereerd dat Natuurmonumenten debet was aan het mislukken van de onderhandelingen over het in eerste instantie bedoelde terrein voor een losloopzone bij camping Hazeduinen. Vandaag corrigeerde Wethouder Jeffrey van Agtmaal deze uitspraak en liet weten dat de schuld van het stuklopen in  de onderhandelingen niet volledig bij Natuurmonumenten mag worden gelegd. Beide partijen zijn er niet uitgekomen en uiteindelijk is er toch een stuk grond gevonden, waarvan de gemeente niet wist dat het hun eigendom was, dichter bij de kern zelf aan de oude postbaan te Putte.