Koraal neemt na de zomer activiteiten jeugdzorginstelling Almata over

De gebouwen van Almata in Ossendrecht. (Foto: SJSJ-Almata)

OSSENDRECHT/SITTARD – Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt de Koraal Groep uit Sittard de onderwijsactiviteiten en onderwijsmedewerkers van Almata in Ossendrecht over. Deze komen vanaf 1 augustus te vallen onder de Stichting Het Driespan, die verbonden is aan Koraal. Dat heeft Koraal vandaag bekendgemaakt. SJSJ-Almata is een instelling voor (gesloten) jeugdzorg, waar onder meer jongeren met ernstige (gedrags)problemen verblijven. 

De jongeren hebben een gesloten behandeling nodig om te voorkomen dat zij zich aan zorg onttrekken. Naast zorg en behandeling krijgen deze jongeren onderwijs, dat op dit moment nog via een experiment wordt vormgegeven. Dit experiment eindigt uiterlijk op 1 augustus 2019, aldus de verklaring van Koraal. "Vanaf dat moment moeten de onderwijsactiviteiten van Almata ingebed zijn in een onderwijsinstelling binnen het reguliere samenwerkingsverband. Zowel het Ministerie van OCW als het samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO heeft bij Koraal het verzoek neergelegd de onderwijsactiviteiten en de medewerkers van het experiment over te nemen." De Raad van Bestuur van de Koraal Groep heeft dit verzoek onderzocht "en daarbij de medewerking gekregen van betrokken partijen als SJSJ-Almata, Gemeente Woensdrecht, Samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO en het Ministerie van OCW."

Strategische visie

Regiodirecteur Eric Starmans van Koraal West-Brabant laat weten: "Koraal heeft na onderzoek positief op het verzoek gereageerd hetgeen ertoe zal leiden dat met ingang van 1 augustus 2018 het onderwijs en de onderwijsmedewerkers van Almata deel zullen uitmaken van Koraal. Daarmee borgen we om te beginnen het onderwijs aan deze groep jonge mensen en zorgen wij dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien past de overname bij de strategische visie en ambitie van Koraal: een compleet (integraal) pakket van zorg, onderwijs en arbeid aanbieden in de zes regio’s in Brabant en Limburg waar Koraal actief is.  Met de overname van de onderwijsactiviteiten van Almata zet Koraal in de regio West-Brabant een goede stap om deze ambitie te realiseren."

Verheugd

Het gemeentebestuur van Woensdrecht toont zich verheugd over het besluit, zo blijkt uit de verklaring die Koraal vandaag heeft laten uitgaan."Het college is erg blij met deze ontwikkeling", aldus wethouder Lars van der Beek. "Het zorgt voor structurele aanwezigheid van voortgezet speciaal onderwijs in onze gemeente. Hier is regionaal behoefte aan. Zeker vanwege de mogelijke combinatie van jeugdzorg en onderwijs. Wij hebben er vertrouwen in dat Koraal en Stichting Het Driespan het onderwijs bij Almata verder kunnen versterken"

Koraal

Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. Koraal heeft meer dan 30 locaties welke zijn ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord- Brabant. Daarnaast heeft Koraal een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis gebundeld wordt. Koraal biedt aan meer dan 5.000 cliënten per dag ondersteuning en advies. Er zijn meer dan 3.500 medewerkers werkzaam.