Indrukwekkende en drukbezochte herdenking bij de oorlogsgraven

(tekst en foto: Hans-Jorg van Broekhoven – foto 2: gemeente Woensdrecht)

BRABANTSE WAL – Het was een indrukwekkende bijeenkomst, op Kerstavond bij de oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershovenweg nabij Bergen op Zoom. Sinds enkele jaren worden op 24 december bij alle graven op zowel de Engelse als de Canadese begraafplaats brandende kaarsjes geplaatst. Om de gesneuvelde bevrijders te herdenken, de bevochten vrijheid te gedenken en de herinnering aan een indrukwekkend stuk geschiedenis levendig te houden. Ook bij de diverse oorlogsmonumenten in de Woensdrechtse kernen zijn dinsdag lichtjes geplaatst ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Slag om de Schelde.

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht was, samen met overige coillegeleden en jeugdburgemeester Jaap Verhagen, aanwezig bij de plechtigheid op het Britse kerkhof; zijn Bergse collega Frank Petter vertegenwoordigde de Brabantse Wal-gemeenten bij de bijeenkomst op het Canadese oorlogskerkhof. Eigenlijk is het thema van de jaarlijkse bijeenkomst ‘Herdenken doen we in stilte’. Toch was er een kort openingswoord van voorzitter Joris Völker, die duidelijk liet blijken ontzettend blij te zijn met de mate waarin publiek naar de herdenking was gekomen.

Veel vrijwilligers

Voorzitter Völker heette de bezoekers en de bestuurders van de gemeentes uit de regio welkom, maar ook de verschillende Canadese gasten en de scholieren van onder meer de Steenspil, RSG ’t Rijks, het Juvenaat en het Moller. Een woord van grote dank was er natuurlijk voor de vele vrijwilligers die deze herdenking mogelijk maken. Het initiatief kan op veel sympathie en steun rekenen. Tevens werden de aanwezige veteranen apart vernoemd, hier aanwezig zijn om hun gesneuvelde medestrijders een groet te brengen. “Zij die vochten voor onze vrijheid”, sprak Joris. “Een vrijheid waar we nog steeds zuinig op moeten zijn. Dit is nog altijd een dun draadje.”

Veelzeggende stilte

Hierna waren de enige klanken nog die van de doedelzak en The Last Post, andere sprekers waren er niet. De symboliek van de geplaatste lichtjes moet voor zich spreken, net als de in stilte toch sprekende graven en het besef bij de aanwezigen dat deze mensen hun levens gaven voor onze vrijheid. Een strijd die daarna, ook elders, is doorgegaan.

De eerste kaarsjes werden geplaatst door onder meer de burgemeester, enkele veteranen en jongeren. Dat die zo massaal aanwezig waren werd door zowel de organisatie als aanwezigen als een goed teken gezien. Pas gisteren is besloten dat dit een jaarlijks terugkerend moment moet blijven voor de Brabantse Wal-regio. De voorzitter legde uit waarom: “De vrijheid waar deze mannen voor hebben gestreden mag nooit vergeten worden.” Gezien de opkomst lijken heel veel mensen hetzelfde te vinden.