Kansen creëren voor mensen die aan huis gebonden zijn en niet mee kunnen doen aan activiteiten in de samenleving

Onbeperkt Er op Uit

Foto: Pixabay / Geralt ‘Onbeperkt Er op Uit’ is een initiatief binnen het gebied van de gemeente Woensdrecht. Het wil kansen creëren voor mensen die aan huis gebonden zijn en niet mee kunnen doen aan activiteiten in de samenleving; bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke beperking, of door armoede.  Bewust zijn van mogelijkheden & beperkingen van de inwoners woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Samen ontdekken welke kansen en bedreigingen aanwezig zijn in de groene gemeente. Beren op de weg en spinsels in het hoofd benoemen. Drempels weghalen en deuren openzetten. Verbinding maken met verschillende doelgroepen.   Aanstaande woensdagavond 12/12/2018 thema-avond ‘Onbeperkt Er op Uit’ Zie voor meer informatie onderstaande link van Facebook bij de locatie/website!