Burgemeester Adriaansen: Woensdrecht moet zelfstandig blijven

Foto: Hans-Jorg van Broekhoven

HOOGERHEIDE – Burgemeester Adriaansen gaf gisteren in zijn Nieuwjaarstoespraak een duidelijke boodschap af: een gemeentelijke fusie zit er wat hem betreft niet in. "Samenwerken moeten we niet schuwen. Maar we moeten trots blijven op onze schaal", zo benadrukt Adriaansen. "Woensdrecht is veerkrachtig, bestuurlijk sterk en financieel kerngezond. Zelfstandig blijven is onze kracht! Daar mag bij niemand een misverstand over bestaan."

In 2017 tekende Woensdrecht, samen met de andere Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, een convenant voor bestuurlijke intensivering. Daarbij is onder meer afgesproken dat de drie gemeenteraden minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen. In zijn Nieuwjaarstoespraak maakte Adriaansen duidelijk dat samenwerking zeker niet de opmaat is naar een mogelijke fusie.

Ongelofelijke rijkdom

Woensdrecht is en blijft Woensdrecht: een gemeente met perspectief. "We kijken omhoog en vooruit. Maken plannen. En ik realiseer me dat dit een ongelofelijke rijkdom is", aldus burgemeester Adriaansen. "Want wie vertrouwt in de dag van morgen, die durft te ondernemen, te bouwen, te leren en lief te hebben." En om dat te bereiken is samenwerking nodig, door de gehele samenleving heen.

Statushouders

Met die samenwerking zit het wel goed, merkte de burgervader op. Als voorbeeld noemde hij de wijze waarop vluchtelingen worden opgenomen in de Woensdrechtse samenleving. "Ik ontmoet mensen die inmiddels al een goed woordje Nederlands spreken en ook aan de slag willen, als vrijwilliger, stagiair, vanuit een regulier baan of als ondernemer. Deze mensen willen heel graag meedoen aan onze samenleving."

Bloeiende vliegtuigeconomie

Verder stond Adriaansen in zijn toespraak stil bij economische en culturele ontwikkelingen. Zoals uiteraard de wielersport en de 'flinke banengroei' die in het verschiet ligt op en rondom de vliegbasis. "De ontwikkelingen als gevolg van het onderhoud van de JSF-motoren krijgen nu echt vorm. Woensdrecht is volop in beweging met een bloeiende vliegtuigeconomie. Dit jaar gaan we hier al veel van merken met de concrete voorbereiding van de bouw van nieuwe hallen voor nieuwe bedrijvigheid op Aviolanda en de vliegbasis"

Gemeenteraadsverkiezingen

Over ruim drie maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daaraan kon Adriaansen natuurlijk niet voorbijgaan in zijn toespraak. "Ons perspectief blijft ook na de verkiezingen van 21 maart bestaan. Natuurlijk is eerst de kiezer aan zet. Maar van welke politieke kleur ook, we moeten de samen gedeelde waarden blijven koesteren want samen staan we sterk. Ieder van ons, met haar of zijn eigen talent. En elke bouwsteen is weer een bewijs dat we geloven in onze gemeente en vertrouwen hebben in onszelf en elkaar. Het biedt perspectief: een enorme rijkdom en teken van kracht."